thanh teresa calcutta nha truyen giao cua kinh man coi
THÁNH TÊRÊSA CANCÚTTA Nhà truyền giáo của Kinh Mân Côi(1910-1997) Thánh Gioan Phaolô II tuyên chân phước 19/10/2003 Đức Phanxicô tuyên hiển thánh ngày 04/9/2016 Lễ nhớ ngày 05/09   Thánh Têrêsa Cancútta sinh tại Anbani và gia nhập Dòng Chị Em Đức Mẹ Loreto lúc 18 tuổi. Khi sinh sống ở Ấn Độ, thánh nữ đã chứng kiến cảnh bần cùng cơ cực của ...

tap huan ban dieu hanh hoi man coi hat tay son   hung hoa
Ban Điều Hành Hội Mân Côi thuộc hạt Sơn Tây - Giáo phận Hưng Hóa đã tập họp về giáo xứ Hạ Hiệp trong hai ngày 16 và 17.04.2018 để tham gia khóa tập huấn kỹ năng điều hành Hội Mân Côi. Linh mục Tổng đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam hướng dẫn khóa học. Nội dung khóa học bao gồm các vấn đề liên quan đến: 1/ Hội Mân Côi, 2/ Cơ cấu Ban Điều Hành Hội Mân ...

song tin mung voi me 24.04.2018
24.04.2018 Thứ Ba – Tuần 4 PS Th. Fiđêlê Sigmaringen, lmtđ   Tin Mừng: Ga 10,22-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     ...


ngay 24 thang 04   ðuc me tuyen ven moi dang. cau cho chung con
HÁT VỀ MẸ   DÂNG MẸ   ÐK. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con.   1. Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng ...