19/04/2018
812
 Tôi nhận được tin vui từ Tân Ban Đại Diện của Hội Mân Côi tại Đào Viên - Đài Loan. Xin được đăng để quý vị cùng vui mừng và hiệp ý cầu nguyện. 
Đặc Trách:
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
***


Ngày 15.04.2018 Chúa Nhật III Phục Sinh, lúc 15h30 tại lầu 3 nhà thờ Giáo xứ Trái Tim Đức Mẹ tại Đào Viên - Đài Loan đã diễn ra cuộc họp bầu lại ban Đại Diện của Hội Mân Côi cho niên khoá 2018-2019.Thành phần tham dự gồm có Cha Linh hướng cộng đoàn Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Mục Vụ cộng đoàn anh Giuse Thiệu Văn Lợi, 2 Phó Ban Mục Vụ gồm anh Nguyễn Tiến Sỹ và Giuse Đậu Văn Nga, Thư Ký cộng đoàn Chị Catarina Vũ Thị Nhu và hơn 30 thành viên khác của Hội Mân Côi.
 
Tiến trình bầu ban đại diện mới của Hội Mân Côi diễn ra sôi nổi, tích cực và bầu ban theo phương thức dân chủ. Để chọn ra một người 1 trưởng Hội, 2 phó và 1 thư ký/thủ quỹ có tâm và có tầm để đưa chiếc thuyền của Hội ngày càng đi lên và phát triển là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng.


 
Trong suốt 2 lần bầu phiếu để chọn ra 1 người trưởng Hội, các thành viên đã ưu ái, tin tưởng bầu anh Phaolo Nguyễn Viết Ca làm Trưởng Hội Mân Côi với số phiếu bầu 18/29 người (lần2).
 
Lần bầu phiếu chọn ra 2 Phó Hội đã diễn ra kịch tính hơn trong 4 lần bầu phiếu và đã cho ra kết quả với 2 gương mặt giữ trách vụ Phó Hội đó là anh Anton Thái Đình Phúc với số phiếu bầu 23/31 người (lần1) và anh Giuse Nguyễn Viết Giáp với số phiếu bầu 19/29 người (lần 4).
 
Sau khi đã chọn ra 3 gương mặt để đảm trách Trưởng và Phó Hội, Hội tiếp tục bầu phiếu để chọn ra 1 người Thư ký/Thủ quỹ cho Hội. Trong lần bầu phiếu thứ nhất, các thành viên Hội đã bầu chị Anna Nguyễn Thị Thanh Hải làm Thư ký/Thủ quỹ của Hội với số phiếu bầu là 17/29 người (lần1).
 
Như vậy, sau gần 2 giờ đồng hồ, các thành viên đã bầu chọn ra được 4 gương mặt làm ban đại diện cho Hội trong niên khoá 2018-2019 là:

1. Anh Phaolo Nguyễn Viết Ca (Trưởng Hội Mân Côi)
2. Anh Anton Thái Đình Phúc (Phó Hội Mân Côi)
3. Anh Giuse Nguyễn Văn Giáp (Phó Hội Mân Côi)
4. Chị Anna Nguyễn Thị Thanh Hải (Thư ký kiêm Thủ Quỹ Hội Mân Côi).


 

Cộng đoàn xin chúc mừng 4 anh chị đã được các thành viên tín nhiệm. Chúc Tân Ban Đại Diện nhiều sức khỏe, sự bình an, lòng nhiệt thành để cùng với các thành viên đưa Hội ngày càng vững mạnh và phát triển hơn nữa.
Cộng đoàn cũng xin tri ân tới nguyên ban đại diện Hội Mân Côi đã nhiệt thành, đóng góp trí lực để đưa Hội đi lên nhằm xây dựng phát triển cộng đoàn các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 


Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên anh chị cùng gia đình.
 
Đào Viên, ngày 15.04.2018

(Nguồn ảnh và thông tin fb: 
Nhà thờ Đào Viên Đài Loan)