Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 12
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 12 / 3630 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   BÀI 12 - VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN LÀNH    Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Hôm nay, chúng ta chia sẻ về dụ ngôn Người Samaritanô Nhân ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 11
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 11
/ 3613 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ LÒNG THƯƠNG XÓT NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - THỨ TƯ 20/4/2016 BÀI THỨ 11   Xin chào anh chị em thân mến!   Hôm nay chúng ta muốn suy niệm về một khía cạnh của lòng thương xót được trình bày một cách rõ ràng ở ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 10
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 10
/ 3510 / Giáo Lý
GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 10     Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Chúng ta đã nghe trình thuật Phúc Âm về ơn gọi của chàng Mathêu. Mathêu là "publican" tức một người thu thuế cho Đế quốc Rôma, và ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 9
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 9
/ 3433 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ -  BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 6/4/2016   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 9     Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Sau khi chia sẻ về lòng thương xót Chúa ở trong Cựu ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 8
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 8
/ 3454 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 30/3/2016   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 8   "Tất cả chúng ta đều cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa, và ơn này là dấu hiệu cao cả nhất của lòng ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 7
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 7
/ 3450 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 16/3/2016   GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG - BÀI 7   Xin chào Anh Chị Em thân mến,   Trong Sách Tiên Tri Giêrêmia, đoạn 30 và 31 được gọi là "Cuốn Sách của Niềm ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 6
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 6
/ 3593 / Giáo Lý
Bài Giáo Lý 6 về Lòng Thương Xót "Thiên Chúa không bao giờ ruồng bỏ chúng ta, chúng ta là dân của Ngài, người nam nào gian ác nhất, người nữ nào xấu xa nhất, dân tộc nào dữ tợn cũng đều là con cái của Ngài. Thiên Chúa như thế đó: Ngài không bao ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 5
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 5
/ 3234 / Giáo Lý
Xin chào Anh Chị Em thân mến!   Chúng ta tiếp tục những bài giáo lý về tình thương trong Thánh Kinh. Ở một số đoạn có kể đến thành phần quyền lực, vua chúa, những con người "cao vời" cũng như đến tính chất ngạo mạn của họ cùng với việc lạm dụng ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 4
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 4
/ 3210 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Năm Thánh - Bài 4   Triều Kiến Chung Thứ Tư 10/2/2016   "Năm toàn xá của Thánh Kinh là một 'năm toàn xá của lòng thương xót', vì nó được sống trong việc chân thành tìm kiếm thiện ích của ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 3
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 3
/ 3069 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Năm Thánh - Bài 3 Thứ Tư 3/2/2016   "Thực tại của lòng thương xót làm thế nào có thể ăn khớp với tính chất khẩn thiết của công lý?... Chỉ khi nào đáp ứng với sự dữ bằng sự lành thì sự dữ ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 2
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 2
/ 3746 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha - Giáo Lý Năm Thánh Tình Thương - Bài 2   "Tình thương của Thiên Chúa biến con người thành quí báu, như kho tàng riêng thuộc về Ngài, một của quí được Ngài canh giữ và lấy làm vui thỏa".    Xin chào Anh Chị Em ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 1
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 1
/ 2839 / Giáo Lý
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Tình Thương Thiên Chúa Bài 1 - Thứ Tư 13/1/2016   "Thiên Chúa là Đấng cao cả và quyền năng, nhưng sự cao cả và quyền năng của Ngài được bày tỏ nơi việc yêu thương chúng ta, thành phần quá bé ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 10: Câu Truyện Huỷ Tạo
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 10: Câu Truyện Huỷ Tạo
/ 431 / Giáo Lý
Phần II – Bài 10   CÂU TRUYỆN HỦY TẠO   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và viết nốt hai câu sau đây: 1. Tôi nghĩ nguyên nhân chính của tội lỗi quá nhiều trên thế giới này là do… 2. Tôi nghĩ lý do chính tại sao tôi khó giảm bớt tội lỗi ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 9: Câu Truyện Tạo Dựng
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 9: Câu Truyện Tạo Dựng
/ 306 / Giáo Lý
Phần II – Bài 9   CÂU TRUYỆN TẠO DỰNG   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Phản ứng của tôi về câu truyện Kinh Thánh kể lại Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong bảy ngày là… 2. Theo tôi, thuyết tiến hóa hợp ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 8: Sự Chết Và Ngày Tận Thế
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 8: Sự Chết Và Ngày Tận Thế
/ 392 / Giáo Lý
Phần I – Bài 8 SỰ CHẾT VÀ NGÀY TẬN THẾ   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Điều làm tôi quả quyết là có sự sống đời sau, đó là… 2. Một số câu hỏi về cuộc sống sau cái chết là…   NGÀY TẬN THẾ Trong ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 7: Phụng Vụ Và Năm Phụng Vụ
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 7: Phụng Vụ Và Năm Phụng Vụ
/ 284 / Giáo Lý
Phần I – Bài 7   PHỤNG VỤ VÀ NĂM PHỤNG VỤ   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Lý do tại sao tôi nhớ lại cuộc sống của Đức Giê-su qua một nghi lễ thờ phượng (thí dụ lễ Giáng Sinh hoặc Phục Sinh) là ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 6: Những Mô Thức Hội Thánh
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 6: Những Mô Thức Hội Thánh
/ 305 / Giáo Lý
Phần I - Bài 6   NHỮNG MÔ THỨC VỀ HỘI THÁNH   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy viết nốt hai câu sau đây: 1. Điều Hội Thánh Công Giáo hấp dẫn tôi là... 2. Một vài kinh nghiệm trong quá khứ đã cho tôi một ấn tượng không tốt về Hội ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 5: Đấng Thánh Hoá - Thánh Thần
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 5: Đấng Thánh Hoá - Thánh Thần
/ 267 / Giáo Lý
Phần I - Bài 5 ĐẤNG THÁNH HÓA - THÁNH THẦN   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Bây giờ trong đời tôi, Chúa Thánh Thần là... 2. Một điều về Chúa Thánh Thần làm cho tôi thắc mắc, là...   THIÊN CHÚA LÀ ...