Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 10: Câu Truyện Huỷ Tạo
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 10: Câu Truyện Huỷ Tạo / 96 / Giáo Lý
Phần II – Bài 10   CÂU TRUYỆN HỦY TẠO   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và viết nốt hai câu sau đây: 1. Tôi nghĩ nguyên nhân chính của tội lỗi quá nhiều trên thế giới này là do… 2. Tôi nghĩ lý do chính tại sao tôi khó giảm bớt tội lỗi ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 9: Câu Truyện Tạo Dựng
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 9: Câu Truyện Tạo Dựng
/ 80 / Giáo Lý
Phần II – Bài 9   CÂU TRUYỆN TẠO DỰNG   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Phản ứng của tôi về câu truyện Kinh Thánh kể lại Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong bảy ngày là… 2. Theo tôi, thuyết tiến hóa hợp ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 8: Sự Chết Và Ngày Tận Thế
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 8: Sự Chết Và Ngày Tận Thế
/ 140 / Giáo Lý
Phần I – Bài 8 SỰ CHẾT VÀ NGÀY TẬN THẾ   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Điều làm tôi quả quyết là có sự sống đời sau, đó là… 2. Một số câu hỏi về cuộc sống sau cái chết là…   NGÀY TẬN THẾ Trong ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 7: Phụng Vụ Và Năm Phụng Vụ
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 7: Phụng Vụ Và Năm Phụng Vụ
/ 123 / Giáo Lý
Phần I – Bài 7   PHỤNG VỤ VÀ NĂM PHỤNG VỤ   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Lý do tại sao tôi nhớ lại cuộc sống của Đức Giê-su qua một nghi lễ thờ phượng (thí dụ lễ Giáng Sinh hoặc Phục Sinh) là ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 6: Những Mô Thức Hội Thánh
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 6: Những Mô Thức Hội Thánh
/ 139 / Giáo Lý
Phần I - Bài 6   NHỮNG MÔ THỨC VỀ HỘI THÁNH   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy viết nốt hai câu sau đây: 1. Điều Hội Thánh Công Giáo hấp dẫn tôi là... 2. Một vài kinh nghiệm trong quá khứ đã cho tôi một ấn tượng không tốt về Hội ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 5: Đấng Thánh Hoá - Thánh Thần
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 5: Đấng Thánh Hoá - Thánh Thần
/ 109 / Giáo Lý
Phần I - Bài 5 ĐẤNG THÁNH HÓA - THÁNH THẦN   Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây: 1. Bây giờ trong đời tôi, Chúa Thánh Thần là... 2. Một điều về Chúa Thánh Thần làm cho tôi thắc mắc, là...   THIÊN CHÚA LÀ ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 4: Đấng Cứu Chuộc - Chúa Con
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 4: Đấng Cứu Chuộc - Chúa Con
/ 150 / Giáo Lý
Phần I - Bài 4   ĐẤNG CỨU CHUỘC - CHÚA CON   Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời tiếp hai câu hỏi sau: 1. Có một điều tôi nhận thấy Đức Giê-su đặc biệt lôi cuốn, đó là... 2. Điều làm tôi dễ nhận biết Đức Giê-su là Con Thiên ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 3: Đấng Tạo Dựng - Chúa Cha
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 3: Đấng Tạo Dựng - Chúa Cha
/ 172 / Giáo Lý
Phần I – Bài 3 ĐẤNG TẠO DỰNG - CHÚA CHA   Trước khi đọc bài này, bạn hãy suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi sau:   1. Một câu hỏi tôi muốn hỏi Chúa là... 2. Lý do tôi muốn đặt câu hỏi này là vì...   THIÊN CHÚA   Có một cuốn phim ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 2: Thánh Truyền Và Thánh Kinh
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 2: Thánh Truyền Và Thánh Kinh
/ 125 / Giáo Lý
TÌM HIỂU ÐỨC TIN CÔNG GIÁO The Catholic Vision Mark Link S. J. LM. Trần Ðình Nhi, chuyển Ngữ (Tài liệu Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn và người Công Giáo muốn tìm hiểu thêm về Giáo Lý Công Giáo) Phần I - Bài 2 THÁNH TRUYỀN VÀ KINH ...
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 1: Cuộc Hành Trình Đức Tin
Tìm Hiểu Đức Tin Công Giáo - Bài 1: Cuộc Hành Trình Đức Tin
/ 147 / Giáo Lý
TÌM HIỂU ÐỨC TIN CÔNG GIÁO The Catholic Vision Mark Link S. J. LM. Trần Ðình Nhi, chuyển Ngữ (Tài liệu Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn và người Công Giáo muốn tìm hiểu thêm về Giáo Lý Công Giáo)   Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả   Từ ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 12: Dọn Lòng Đón Nhận Đấng Cứu Thế
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 12: Dọn Lòng Đón Nhận Đấng Cứu Thế
/ 517 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH    BÀI 12 DỌN LÒNG ĐÓN NHẬN ĐẤNG CỨU THẾ A. PHẦN DẪN NHẬP 1. Thánh hoá đầu giờ. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã ban Con Một của Chúa là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ và phục hồi phẩm giá cho chúng con. Giờ đây, ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 11: Lưu Đày Và Hồi Hương
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 11: Lưu Đày Và Hồi Hương
/ 543 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH     BÀI 11 LƯU ĐÀY VÀ HỒI HƯƠNG A. DẪN NHẬP 1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV có thể hát, đọc một kinh hay một lời nguyện tương tự) Lạy Chúa, xưa trên ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 10: Các Ngôn Sứ Lớn
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 10: Các Ngôn Sứ Lớn
/ 628 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 10 CÁC NGÔN SỨ LỚN   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ (GLV có thể hát, đọc kinh hay một lời nguyện tương tự) Lạy Chúa, để giáo huấn dân được tuyển chọn, Chúa đã gửi đến với họ những ngôn sứ; cách đặc biệt, ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 9: Khái Quát Về Các Ngôn Sứ
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 9: Khái Quát Về Các Ngôn Sứ
/ 579 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   Bài 9 KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGÔN SỨ   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới chúng con, và dẫn đưa chúng con về đường ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 8: Việc Thành Lập Vương Quốc Ít-ra-en Và Vua Đa-vít
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 8: Việc Thành Lập Vương Quốc Ít-ra-en Và Vua Đa-vít
/ 547 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 8 VIỆC THÀNH LẬP VƯƠNG QUỐC ÍT-RA-EN VÀ VUA ĐA-VÍT   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hóa đầu giờ             Lạy Chúa, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 7: Giao Ước Xi-nai Và Hành Trình Tiến Vào Đất Hứa
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 7: Giao Ước Xi-nai Và Hành Trình Tiến Vào Đất Hứa
/ 544 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 7 GIAO ƯỚC XI-NAI VÀ HÀNH TRÌNH TIẾN VÀO ĐẤT HỨA   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa, giao ước Xi-nai là một giao ước vô cùng quan ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 6: Mô-sê Và Biến Cố Vượt Qua Của Người Do-thái
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 6: Mô-sê Và Biến Cố Vượt Qua Của Người Do-thái
/ 598 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH        BÀI 6 MÔ-SÊ VÀ BIẾN CỐ VƯỢT QUA CỦA NGƯỜI DO-THÁI   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 5: Áp-ra-ham Và Các Tổ Phụ Khác
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 5: Áp-ra-ham Và Các Tổ Phụ Khác
/ 531 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH     BÀI 5 ÁP-RA-HAM VÀ CÁC TỔ PHỤ KHÁC   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc đọc một kinh hay một lời ...