Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Sự Hiện Diện Của Người Cha Trong Gia Đình
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Sự Hiện Diện Của Người Cha Trong Gia Đình / 3948 / Giáo Lý
 “Sự vắng bóng của người cha trong cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên tạo ra những khoảng cách và những vết thương có thể rất trầm trọng... Sự lầm đường lạc lối của trẻ em và thanh thiếu niên có thể phần lớn là do sự thiếu vắng này, thiếu ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Con Cái Trong Gia Đình
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Con Cái Trong Gia Đình
/ 3937 / Giáo Lý
“Làm con cái là điều kiện cơ bản để nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch tận cùng của phép lạ này. Trong linh hồn mỗi đứa con, dù có yếu đuối thế nào đi nữa, cũng được Thiên Chúa đặt ấn tín của tình yêu này, đó là nền tảng của phẩm ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ơn Gọi Và Sứ Vụ Của Những Người Cao Niên
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ơn Gọi Và Sứ Vụ Của Những Người Cao Niên
/ 3951 / Giáo Lý
“Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì những ơn ích nhận được, và lấp đầy khoảng trống vô ơn bao bọc quanh Người. Chúng ta có thể cầu bầu cho những kỳ vọng của các thế hệ trẻ… Chúng ta có thể nhắc nhở những người trẻ đầy tham vọng rằng một cuộc đời không ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Những Người Cao Niên
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Những Người Cao Niên
/ 3996 / Giáo Lý
“Một cộng đồng Kitô hữu, ở đó sự gần gũi và lòng rộng lượng không còn được coi là cần thiết thì sẽ đánh mất linh hồn của mình. Ở đâu không có sự tôn trọng những người cao niên thì ở đó cũng không có tương lai cho những người trẻ.”   Dưới ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình
/ 3965 / Giáo Lý
“Mối tình huynh đệ được hình thành trong gia đình giữa con cái, nếu xảy ra trong một môi trường giáo dục rộng mở cho tha nhân, là trường học lớn về tự do và hòa bình. Trong gia đình, giữa anh chị em, chúng ta học cách chung sống giữa con người, ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Trẻ Em
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Trẻ Em
/ 3991 / Giáo Lý
“Trẻ em tự chúng là một kho báu cho nhân loại và cho Hội Thánh, vì chúng liên tục nhắc nhở chúng ta điều kiện cần thiết để được vào Nước Thiên Chúa: không coi mình là tự túc, nhưng cần được giúp đỡ, yêu thương và tha thứ.”   Dưới đây là bản ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ba Lời Quan Trọng Trong Gia Đình
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ba Lời Quan Trọng Trong Gia Đình
/ 3998 / Giáo Lý
 “Xin Phép”, “Cảm Ơn” và “Xin Lỗi”   “Ba lời: “xin phép”, “cảm ơn” và “xin lỗi”… mở ra một con đường để sống hạnh phúc và an hoà trong gia đình. Những lời này rất đơn sơ, nhưng không dễ thực hành! Chúng hàm chứa một sức mạnh phi thường: ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Giáo Dục Con Cái
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Giáo Dục Con Cái
/ 4026 / Giáo Lý
“Nền tảng của tất cả (nền giáo dục) là tình yêu, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, tình yêu “không thô lỗ, không tìm tư lợi, không nóng giận, không oán thù, không vui mừng vì điều bất chính,… hoàn toàn bao dung, hoàn toàn tin tưởng, hoàn ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Đính Hôn
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Đính Hôn
/ 3989 / Giáo Lý
“Cần phải tái lượng giá thời gian đính hôn như thời gian để hiểu biết nhau và chia sẻ dự định với nhau. Cuộc hành trình chuẩn bị hôn nhân phải được sắp đặt theo quan điểm này… Việc đính hôn là một con đường trong đời sống cần được chín mùi như trái ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Gia Đình Và Sự Nghèo Khổ
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Gia Đình Và Sự Nghèo Khổ
/ 4000 / Giáo Lý
“Hội Thánh là mẹ, và không được quên được thảm cảnh này của con cái mình. Chính Hội Thánh cũng phải nghèo, để trở nên hiệu quả và đáp ứng với đau khổ lớn lao như thế. Một Hội Thánh nghèo là một Hội Thánh tự nguyện thực hành sự đơn giản trong cuộc ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình
/ 3964 / Giáo Lý
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Tình Huynh Đệ Trong Gia Đình    “Mối tình huynh đệ được hình thành trong gia đình giữa con cái, nếu xảy ra trong một môi trường giáo dục rộng mở cho tha nhân, là trường học lớn về tự do và hòa ...
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Mùa Chay
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Về Mùa Chay
/ 3904 / Giáo Lý
Bài Giáo Lý Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Mùa Chay  “Trong Mùa Chay, Hội Thánh đưa ra cho chúng ta hai lời mời gọi quan trọng: có một ý thức sống động hơn về công trình cứu chuộc của Đức Kitô, và sống Bí Tích Rửa Tội của chúng ta một cách dấn ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 21
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 21
/ 3881 / Giáo Lý
Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thương Xót 2016 (Buổi triều kiến chung hằng tuần, Thứ tư ngày 10-8-2016)   Bài 21   Xin chào Anh Chị Em thân mến!  Đoạn Phúc Âm của Thánh ký Luca chúng ta vừa nghe (7:11-17) cho chúng ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 20
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 20
/ 4068 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 20 Về Phép Lạ Chúa Giêsu Chữa Lành Người Phong Cùi  Xin chào Anh Chị Em thân mến! "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con nên sạch" (Luca ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 19
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 19
/ 3851 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT Bài 19 Về Phép Lạ Chúa Giêsu Chữa Lành Người Mù Ăn Xin Bên Vệ Đường Chào Anh Chị Em thân mến! Ngày kia, khi đến gần thành Giêrico, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 18
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 18
/ 3969 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT    Bài 18 Về Việc Khiêm Tốn Cầu Nguyện   Xin chào Anh Chị Em thân mến! Thứ Tư tuần rồi, chúng ta đã nghe dụ ngôn về vị quan tòa và bà góa, về nhu cầu ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 17
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 17
/ 4051 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 17 về Việc Liên Lỉ Cầu Nguyện Xin chào Anh Chị Em thân mến! Dụ ngôn trong Phúc Âm chúng ta vừa nghe (xem Luca 18:1-8) chất chứa một giáo huấn quan trọng, ...
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 16
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa - Bài 16
/ 3891 / Giáo Lý
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT   Bài 16 về Tiệc Cưới Cana   ...