Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 12: Dọn Lòng Đón Nhận Đấng Cứu Thế
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 12: Dọn Lòng Đón Nhận Đấng Cứu Thế / 387 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH    BÀI 12 DỌN LÒNG ĐÓN NHẬN ĐẤNG CỨU THẾ A. PHẦN DẪN NHẬP 1. Thánh hoá đầu giờ. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã ban Con Một của Chúa là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ và phục hồi phẩm giá cho chúng con. Giờ đây, ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 11: Lưu Đày Và Hồi Hương
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 11: Lưu Đày Và Hồi Hương
/ 417 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH     BÀI 11 LƯU ĐÀY VÀ HỒI HƯƠNG A. DẪN NHẬP 1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV có thể hát, đọc một kinh hay một lời nguyện tương tự) Lạy Chúa, xưa trên ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 10: Các Ngôn Sứ Lớn
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 10: Các Ngôn Sứ Lớn
/ 500 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 10 CÁC NGÔN SỨ LỚN   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ (GLV có thể hát, đọc kinh hay một lời nguyện tương tự) Lạy Chúa, để giáo huấn dân được tuyển chọn, Chúa đã gửi đến với họ những ngôn sứ; cách đặc biệt, ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 9: Khái Quát Về Các Ngôn Sứ
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 9: Khái Quát Về Các Ngôn Sứ
/ 452 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   Bài 9 KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGÔN SỨ   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới chúng con, và dẫn đưa chúng con về đường ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 8: Việc Thành Lập Vương Quốc Ít-ra-en Và Vua Đa-vít
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 8: Việc Thành Lập Vương Quốc Ít-ra-en Và Vua Đa-vít
/ 441 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 8 VIỆC THÀNH LẬP VƯƠNG QUỐC ÍT-RA-EN VÀ VUA ĐA-VÍT   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hóa đầu giờ             Lạy Chúa, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 7: Giao Ước Xi-nai Và Hành Trình Tiến Vào Đất Hứa
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 7: Giao Ước Xi-nai Và Hành Trình Tiến Vào Đất Hứa
/ 440 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 7 GIAO ƯỚC XI-NAI VÀ HÀNH TRÌNH TIẾN VÀO ĐẤT HỨA   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa, giao ước Xi-nai là một giao ước vô cùng quan ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 6: Mô-sê Và Biến Cố Vượt Qua Của Người Do-thái
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 6: Mô-sê Và Biến Cố Vượt Qua Của Người Do-thái
/ 491 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH        BÀI 6 MÔ-SÊ VÀ BIẾN CỐ VƯỢT QUA CỦA NGƯỜI DO-THÁI   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 5: Áp-ra-ham Và Các Tổ Phụ Khác
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 5: Áp-ra-ham Và Các Tổ Phụ Khác
/ 450 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH     BÀI 5 ÁP-RA-HAM VÀ CÁC TỔ PHỤ KHÁC   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc đọc một kinh hay một lời ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 4: Tội Nguyên Tổ Và Lời Hứa Ban Đấng Cứu Độ
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 4: Tội Nguyên Tổ Và Lời Hứa Ban Đấng Cứu Độ
/ 507 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH   BÀI 4 TỘI NGUYÊN TỔ VÀ LỜI HỨA BAN ĐẤNG CỨU ĐỘ   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ   (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc đọc một kinh hay một lời ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 3: Thiên Chúa Sáng Tạo Vũ Trụ Và Con Người
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 3: Thiên Chúa Sáng Tạo Vũ Trụ Và Con Người
/ 525 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH BÀI 3 THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI   A- DẪN NHẬP   1.      Thánh hoá đầu giờ   (GLV tùy nghi có thể hát một bài hoặc đọc một kinh hay một lời ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 2: Khái Quát Về Thánh Kinh Cựu Ước
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 2: Khái Quát Về Thánh Kinh Cựu Ước
/ 451 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH BÀI 2 KHÁI QUÁT VỀ THÁNH KINH CỰU ƯỚC   A. DẪN NHẬP   1. Thánh hoá đầu giờ             Lạy Chúa Giê-su, sau khi về trời, Chúa đã xin cùng Chúa Cha sai Chúa Thánh ...
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 1: Tổng Quan Về Thánh Kinh
Giáo Lý Thánh Kinh - Bài 1: Tổng Quan Về Thánh Kinh
/ 563 / Giáo Lý
GIÁO LÝ KINH THÁNH THAY LỜI NÓI ĐẦU ---—+–--- Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với con người thông qua các ngôn sứ, và đến thời sau hết, Ngài đã nói qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô – Đấng là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?
/ 427 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?   Ngày nay, nhiều tín hữu nhiệt thành không thích kiểu nói “buộc đi lễ ngày Chúa nhật”. ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc Bằng Bánh Khoai Mì Và Rượu Thốt-Nốt Bên Phi Châu Được Không?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc Bằng Bánh Khoai Mì Và Rượu Thốt-Nốt Bên Phi Châu Được Không?
/ 326 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 38: Tại Sao Ngôn Ngữ Phụng Vụ Không Thích Nghi Với Ngôn Ngữ Ngày Nay?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 38: Tại Sao Ngôn Ngữ Phụng Vụ Không Thích Nghi Với Ngôn Ngữ Ngày Nay?
/ 314 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 38: Tại Sao Ngôn Ngữ Phụng Vụ Không Thích Nghi Với Ngôn Ngữ Ngày Nay?   Ngôn ngữ phụng vụ phải thích nghi sao cho mọi tín hữu ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 37: Dự Lễ Qua Đài Truyền Hình Hoặc Truyền Thanh Có Được Coi Là Tham Dự Thánh Lễ Thật Sự Hay Không?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 37: Dự Lễ Qua Đài Truyền Hình Hoặc Truyền Thanh Có Được Coi Là Tham Dự Thánh Lễ Thật Sự Hay Không?
/ 392 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 37: Dự Lễ Qua Đài Truyền Hình Hoặc Truyền Thanh Có Được Coi Là Tham Dự Thánh Lễ Thật Sự Hay Không?   Thánh Lễ trên đài truyền ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 36: Có Thể Cử Hành Thánh Lễ Chỗ Nào Khác Ngoài Nhà Thờ Không?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 36: Có Thể Cử Hành Thánh Lễ Chỗ Nào Khác Ngoài Nhà Thờ Không?
/ 315 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 36: Có Thể Cử Hành Thánh Lễ Chỗ Nào Khác Ngoài Nhà Thờ Không?   Thánh Lễ có thể được cử hành ở ngoài nhà thờ, như ta đã từng ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 35: Bổng Lễ (Tiền Xin Lễ) Để Làm Gì?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 35: Bổng Lễ (Tiền Xin Lễ) Để Làm Gì?
/ 380 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 35: Bổng Lễ (Tiền Xin Lễ) Để Làm Gì?   Tất cả mọi Thánh Lễ được cử hành đều dành cho toàn thế giới, như Chúa Giêsu đã phán: ...