40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật? / 110 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 40: Tại Sao Buộc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?   Ngày nay, nhiều tín hữu nhiệt thành không thích kiểu nói “buộc đi lễ ngày Chúa nhật”. ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc Bằng Bánh Khoai Mì Và Rượu Thốt-Nốt Bên Phi Châu Được Không?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc Bằng Bánh Khoai Mì Và Rượu Thốt-Nốt Bên Phi Châu Được Không?
/ 98 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 39: Để Cử Hành Thánh Lễ, Người Ta Có Thể Thay Thế Bánh Miến Và Rượu Nho Bằng Các Thứ Khác, Chẳng Hạn Bằng Cơm Và Trà Ở Á Châu, Hoặc ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 38: Tại Sao Ngôn Ngữ Phụng Vụ Không Thích Nghi Với Ngôn Ngữ Ngày Nay?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 38: Tại Sao Ngôn Ngữ Phụng Vụ Không Thích Nghi Với Ngôn Ngữ Ngày Nay?
/ 84 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 38: Tại Sao Ngôn Ngữ Phụng Vụ Không Thích Nghi Với Ngôn Ngữ Ngày Nay?   Ngôn ngữ phụng vụ phải thích nghi sao cho mọi tín hữu ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 37: Dự Lễ Qua Đài Truyền Hình Hoặc Truyền Thanh Có Được Coi Là Tham Dự Thánh Lễ Thật Sự Hay Không?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 37: Dự Lễ Qua Đài Truyền Hình Hoặc Truyền Thanh Có Được Coi Là Tham Dự Thánh Lễ Thật Sự Hay Không?
/ 118 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 37: Dự Lễ Qua Đài Truyền Hình Hoặc Truyền Thanh Có Được Coi Là Tham Dự Thánh Lễ Thật Sự Hay Không?   Thánh Lễ trên đài truyền ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 36: Có Thể Cử Hành Thánh Lễ Chỗ Nào Khác Ngoài Nhà Thờ Không?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 36: Có Thể Cử Hành Thánh Lễ Chỗ Nào Khác Ngoài Nhà Thờ Không?
/ 108 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 36: Có Thể Cử Hành Thánh Lễ Chỗ Nào Khác Ngoài Nhà Thờ Không?   Thánh Lễ có thể được cử hành ở ngoài nhà thờ, như ta đã từng ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 35: Bổng Lễ (Tiền Xin Lễ) Để Làm Gì?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 35: Bổng Lễ (Tiền Xin Lễ) Để Làm Gì?
/ 130 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996 Câu Hỏi 35: Bổng Lễ (Tiền Xin Lễ) Để Làm Gì?   Tất cả mọi Thánh Lễ được cử hành đều dành cho toàn thế giới, như Chúa Giêsu đã phán: ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 34: Câu Chúc Kết Thúc Thánh Lễ “Lễ Xong, Chúc Anh Chị Em Đi Bình An” Có Ý Nghĩa Gì?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 34: Câu Chúc Kết Thúc Thánh Lễ “Lễ Xong, Chúc Anh Chị Em Đi Bình An” Có Ý Nghĩa Gì?
/ 120 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 34: Câu Chúc Kết Thúc Thánh Lễ “Lễ Xong, Chúc Anh Chị Em Đi Bình An” Có Ý Nghĩa Gì?   Đó là những lời cuối cùng mà chủ ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 33: Tại Sao Các Tín Hữu Không Tự Đến Lấy Bánh Thánh?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 33: Tại Sao Các Tín Hữu Không Tự Đến Lấy Bánh Thánh?
/ 101 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 33: Tại Sao Các Tín Hữu Không Tự Đến Lấy Bánh Thánh?   Các tín hữu không tự động đến lấy bánh thánh, mà nhận bánh thánh ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 32: Nên Rước Lễ Bằng Tay Hay Bằng Miệng?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 32: Nên Rước Lễ Bằng Tay Hay Bằng Miệng?
/ 148 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 32: Nên Rước Lễ Bằng Tay Hay Bằng Miệng?   Đối với một số người, rước lễ bằng tay có vẻ thiếu tôn kính với Mình Thánh ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 31: Tại Sao Chúng Ta Ít Khi Được Rước Cả Mình Thánh Và Máu Thánh Chúa?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 31: Tại Sao Chúng Ta Ít Khi Được Rước Cả Mình Thánh Và Máu Thánh Chúa?
/ 114 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 31: Tại Sao Chúng Ta Ít Khi Được Rước Cả Mình Thánh Và Máu Thánh Chúa?   Giáo Hội khuyến khích việc chịu lễ Mình và Máu ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 30: Có Phải Không Lên Rước Lễ Vì Ta Tự Xét Là Không Xứng Đáng Hoặc Chưa Sẵn Sàng Chăng?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 30: Có Phải Không Lên Rước Lễ Vì Ta Tự Xét Là Không Xứng Đáng Hoặc Chưa Sẵn Sàng Chăng?
/ 136 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 30: Có Phải Không Lên Rước Lễ Vì Ta Tự Xét Là Không Xứng Đáng Hoặc Chưa Sẵn Sàng Chăng?   Ngày xưa, linh mục dâng Thánh ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 29: Tại Sao Phải Dùng Bánh Không Men Trong Thánh Lễ?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 29: Tại Sao Phải Dùng Bánh Không Men Trong Thánh Lễ?
/ 104 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 29: Tại Sao Phải Dùng Bánh Không Men Trong Thánh Lễ?   Luật hiện hành của Giáo Hội buộc rằng Thánh Lễ phải được cử hành ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 28: Tại Sao Chủ Tế Bỏ Một Miếng Bánh Thánh Nhỏ Vào Chén Thánh?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 28: Tại Sao Chủ Tế Bỏ Một Miếng Bánh Thánh Nhỏ Vào Chén Thánh?
/ 133 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 28: Tại Sao Chủ Tế Bỏ Một Miếng Bánh Thánh Nhỏ Vào Chén Thánh?   Sau khi bẻ bánh thánh, ngay trước lúc rước lễ, linh mục ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 27: Nghi Thức Bẻ Bánh Có Ý Nghĩa Gì?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 27: Nghi Thức Bẻ Bánh Có Ý Nghĩa Gì?
/ 129 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 27: Nghi Thức Bẻ Bánh Có Ý Nghĩa Gì?   Nghi thức bẻ bánh lập lại cử chỉ của Chúa Kitô trong bữa Tiệc Ly: “Người cầm lấy ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 26: Chúc Bình An, Một Hành Vi Xã Giao Mà Thôi?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 26: Chúc Bình An, Một Hành Vi Xã Giao Mà Thôi?
/ 158 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 26: Chúc Bình An, Một Hành Vi Xã Giao Mà Thôi?   Khi vị chủ tế chúc: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”, cộng ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 25: Tại Sao Chỉ Có Một Mình Linh Mục Đọc Kinh Tạ Ơn?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 25: Tại Sao Chỉ Có Một Mình Linh Mục Đọc Kinh Tạ Ơn?
/ 138 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 25: Tại Sao Chỉ Có Một Mình Linh Mục Đọc Kinh Tạ Ơn?   Kinh Tạ Ơn không phải là kinh nguyện của một mình linh mục, nhưng ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 24: Kinh Tạ Ơn Là Gì?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 24: Kinh Tạ Ơn Là Gì?
/ 140 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 24: Kinh Tạ Ơn Là Gì?   Kinh Tạ Ơn (trước đây gọi là Kinh nguyện Thánh Thể) là kinh nguyện quan trọng nhất trong Thánh ...
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 23: Tại Sao Chủ Tế Lại Rửa Tay Cuối Phần Dâng Lễ?
40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ - Câu Hỏi 23: Tại Sao Chủ Tế Lại Rửa Tay Cuối Phần Dâng Lễ?
/ 196 / Giáo Lý
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996   Câu Hỏi 23: Tại Sao Chủ Tế Lại Rửa Tay Cuối Phần Dâng Lễ?   Dù không được coi là quan trọng trong Thánh Lễ, nghi thức này không ...