Giáo Lý Năm Thánh – Bài 74: Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 74: Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo / 731 / Giáo Lý
Bài 74: (Thứ Tư ngày 27-10-1999)   Giáo Hội Ưu Ái Người Nghèo   Công Đồng Chung Vaticanô II đã nhấn mạnh đến chiều kích đặc biệt của đức ái, một chiều kích thôi thúc chúng ta theo gương Chúa Kitô tiến đến với những người nghèo khổ nhất: ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 73: Tình Yêu Là Tặng Ân Cao Cả Nhất Của Thần Linh
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 73: Tình Yêu Là Tặng Ân Cao Cả Nhất Của Thần Linh
/ 808 / Giáo Lý
Bài 73: (Thứ Tư ngày 20-10-1999)   Tình Yêu Là Tặng Ân Cao Cả Nhất Của Thần Linh    “Nếu ai nói ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình thí đó là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương anh em mình là thành phần họ thấy được cũng ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 72: Đức Ái Là Đáp Ứng Lời Thiên Chúa Kêu Gọi Yêu Thương
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 72: Đức Ái Là Đáp Ứng Lời Thiên Chúa Kêu Gọi Yêu Thương
/ 772 / Giáo Lý
Bài 72: (Thứ Tư ngày 13-10-1999   Đức Ái Là Đáp Ứng Lời Thiên Chúa Kêu Gọi Yêu Thương    Nơi dân Yến-Duyên xưa kia, giới luật yêu thương Thiên Chúa là một phần kinh nguyện hằng ngày của họ: “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 71: Yếu Tính Của Thiên Chúa Là Mầu Nhiệm Tình Yêu Vô Cùng
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 71: Yếu Tính Của Thiên Chúa Là Mầu Nhiệm Tình Yêu Vô Cùng
/ 804 / Giáo Lý
Bài 71: (Thứ Tư ngày 6-10-1999)   Yếu Tính Của Thiên Chúa Là Mầu Nhiệm Tình Yêu Vô Cùng    Hoán cải, đề tài chúng ta đã bàn đến ở những buổi giáo lý lần trước, là việc để làm trọn giới luật yêu thương. Trong năm dâng kính Thiên ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 70: Các Ân Xá Là Biểu Hiện Tình Thương Của Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 70: Các Ân Xá Là Biểu Hiện Tình Thương Của Thiên Chúa
/ 804 / Giáo Lý
Bài 70: (Thứ Tư ngày 29-9-1999)   Các Ân Xá Là Biểu Hiện Tình Thương Của Thiên Chúa   Hôm nay chúng ta suy nghĩ đến một đề tài gắn liền với Bí Tích Thống Hối đặc biệt liên quan tới việc cử hành Cuộc Mừng Kỷ Niệm: Tôi muốn nói đến ơn ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 69: Hòa Giải Với Thiên Chúa Và Với Nhau
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 69: Hòa Giải Với Thiên Chúa Và Với Nhau
/ 826 / Giáo Lý
Bài 69: (Thứ Tư ngày 22-9-1999)   Hòa Giải Với Thiên Chúa Và Với Nhau    Để tiếp tục suy nghĩ về bí tích Thống Hối, hôm nay, chúng ta hãy đi sâu vào chiều kích làm nên một trong những đặc tính thiết yếu của bí tích này, đó là việc hòa ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 68: Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 68: Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót
/ 1051 / Giáo Lý
Bài 68: (Thứ Tư ngày 15-9-1999)   Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót    Cuộc hành trình về cùng Cha, như được phác họa để đặc biệt suy tư trong năm dọn mừng Cuộc Mừng Kỷ Niệm Long Trọng này, cũng bao hàm cả việc tái nhận ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 67: Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 67: Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha
/ 809 / Giáo Lý
Bài 67: (Thứ Tư ngày 8-9-1999)  Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha     Để tiếp tục suy tư về ý nghĩa hoán cải, hôm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của ơn thứ tha tội lỗi, một ơn do Chúa Kitô ban cho ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 66: Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 66: Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình
/ 802 / Giáo Lý
Bài 66: (Thứ Tư ngày 1-9-1999)  Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình      “Chúc tụng Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng tôi… Vì chúng tôi đã lỗi phạm và vi phạm bởi xa lìa Ngài, chúng tôi đã làm mọi ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 65: Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 65: Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội
/ 840 / Giáo Lý
Bài 65: (Thứ Tư ngày 25-8-1999) Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội    Để tiếp tục việc chúng ta suy tư về vấn đề cải thiện đời sống, một việc được bảo trì bằng niềm tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha, hôm nay, chúng ta sẽ tập trung suy ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 64: Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 64: Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi
/ 861 / Giáo Lý
  Bài 64: (Thứ Tư ngày 18-8-1999)  Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi  Trong các đề tài đặc biệt được đề ra cho Dân Chúa suy tư trong năm thứ ba để sửa soạn Mừng Kỷ Niệm Trọng Thể Năm 2000 này, chúng ta thấy có đề tài ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 63: Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 63: Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại
/ 891 / Giáo Lý
Bài 63: (Thứ Tư ngày 11-8-1999)  Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại Sau khi suy niệm về mục đích cánh chung của việc chúng ta hiện hữu, tức là, về sự sống đời đời, giờ đây, chúng ta hãy suy tư về cuộc hành trình của chúng ta tiến ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 62: Luyện Ngục Là Việc Thanh Tẩy Cần Thiết
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 62: Luyện Ngục Là Việc Thanh Tẩy Cần Thiết
/ 909 / Giáo Lý
Bài 62: (Thứ Tư ngày 4-8-1999)    Luyện Ngục Là Việc Thanh Tẩy Cần Thiết   Như chúng ta đã thấy trong hai bài giáo lý vừa rồi, căn cứ vào việc chọn lựa dứt khoát theo Thiên Chúa hay chống lại Thiên Chúa, con người thấy rằng mình ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 61: Hoả Ngục Là Trạng Thái Của Những Kẻ Chối Bỏ Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 61: Hoả Ngục Là Trạng Thái Của Những Kẻ Chối Bỏ Thiên Chúa
/ 940 / Giáo Lý
Bài 61: (Thứ Tư ngày 28-7-1999) Hoả Ngục Là Trạng Thái Của Những Kẻ Chối Bỏ Thiên Chúa Thiên Chúa là Cha vô cùng tốt lành và thương xót. Thế nhưng, bất hạnh thay, được kêu gọi đáp lại Ngài một cách tự do, con người lại có thể tự mình vĩnh viễn ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 60: Thiên Đàng Là Hiệp Thông Trọn Vẹn Với Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 60: Thiên Đàng Là Hiệp Thông Trọn Vẹn Với Thiên Chúa
/ 873 / Giáo Lý
Bài 60: (Thứ Tư ngày 21-7-1999) Thiên Đàng Là Hiệp Thông Trọn Vẹn Với Thiên Chúa    Khi hình thể của thế giới này qua đi, những ai đã tiếp nhận Thiên Chúa vào đời sống của mình và đã chân thành mở lòng ra cho tình yêu của Ngài, thì lúc ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 59: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 59: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
/ 866 / Giáo Lý
Bài 59 (Thứ Tư ngày 7/4/1999)   Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi   Tình yêu của Thiên Chúa là Cha đối với chúng ta không thể làm ngơ cho chúng ta mà không đòi chúng ta phải đáp ứng bằng việc liên lỉ dấn thân. Việc ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 58: Thiên Chúa Phán Quyết Đầy Tình Thương
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 58: Thiên Chúa Phán Quyết Đầy Tình Thương
/ 864 / Giáo Lý
Bài 58: (Thứ Tư ngày 7-7-1999) Thiên Chúa Phán Quyết Đầy Tình Thương Trong Thánh Vịnh 116 chúng ta đọc thấy “Chúa sủng ái và công minh; Thiên Chúa của chúng ta giầu lòng thương xót” (câu 5). Thoạt tiên phán quyết và tình thương dường như là hai ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 57: Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 57: Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết
/ 917 / Giáo Lý
Bài 57: (Thứ Tư ngày 2-6-1999)   Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết   Sau khi suy niệm về định mệnh chung của nhân loại, khi nó được hoàn tất vào lúc tận cùng của thời gian, hôm nay chúng ta cần để ý đến một đề tài khác trực ...