06/10/2016
1276
Mấy ngày này, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam đang tập trung lực lượng: ngày thì người già, tối thì giới trẻ vào chuỗi Mân Côi, để làm phép trọng thể trong NGÀY LỄ MÂN CÔI 07.10.2016.

Trong dịp lễ đặc biệt này, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam sẽ cho làm phép Chuỗi Mân Côi với số lượng khoảng 50.000 cỗ (gồm hai loại: loại 1 chục - 10 hạt để đeo ở cổ tay, loại 5 chục - 50 hạt để mang vào cổ). 

Nhân tiện đây, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý vị đã quảng đại góp phần vào việc làm nhiều người yêu mến chuỗi Mân Côi, quảng bá lòng sùng kính ĐỨC MẸ và KINH MÂNCÔI.

Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam trong việc làm cho người người hiểu biết và yêu mến lần hạt Mân Côi, đồng thời cũng làm cho nhiều người hiểu biết và yêu mến Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót.

Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.