15/06/2019
1291
Chương trình – Dự án: KINH MÂN CÔI và CHUỖI MÂN CÔI TRUYỀN GIÁO

Trong thư gửi cho Đức hồng y Fernando Filoni (Tổng trưởng Bộ Truyền giáo) đề ngày 22.10.2017, Đức Giáo hoàng Phanxicô ấn định tháng 10 năm 2019 là “tháng đặc biệt về truyền giáo”. Đức giáo hoàng tuyên bố rằng: “Tháng đặc biệt về truyền giáo nhằm thúc đẩy ý thức truyền giáo cho dân ngoại và tiếp tục đổi mới đời sống và hoạt động mục vụ trong Hội Thánh theo tinh thần truyền giáo với lòng nhiệt tình mới”. (nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2017/documents/papa-francesco_20171022_lettera-filoni-mese-missionario.html).
 
1. Chương trình: KINH MÂN CÔI TRUYỀN GIÁO

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức giáo hoàng Phanxicô cho “THÁNG ĐẶC BIỆT VỀ TRUYỀN GIÁO – Tháng 10 năm 2019”, Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam thực hiện chương trình: KINH MÂN CÔI TRUYỀN GIÁO từ ngày 10.06.2019 (Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh) đến ngày 01.11.2019 (Lễ Các Thánh Nam Nữ).

Phạm vị và đối tượng thực hiện: Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt cho thế giới người Việt Công Giáo đã biết lần hạt Mân Côi, có thể tham gia ghi tên, với mục đích cầu nguyện cho việc truyền giáo theo ý của Đức giáo hoàng Phanxicô như sau:

-         Thúc đẩy ý thức truyền giáo cho dân ngoại nơi người tín hữu;
-         Tiếp tục đổi mới đời sống và hoạt động mục vụ trong Hội Thánh theo tinh thần truyền giáo với lòng nhiệt tình mới.

Hình thức thực hiện: Quý vị có thể đọc theo các cấp độ sau:

1- Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh,
2- Đọc 1 chục Kinh Mân Côi,
3- Đọc 1 Chuỗi Mân Côi, hoặc dâng những hy sinh,... tuỳ theo khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của người tham gia!

Đăng ký ghi tên ở đâyhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsdXo6GyYkL8fAL-Zzz81K5wRxujHXNRmz1n0n55DB4_KKqg/viewform
 
2. Dự án: CHUỖI MÂN CÔI TRUYỀN GIÁO

Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam dự tính phổ biến chuỗi Mân Côi (bằng gỗ loại 50) trong đợt này cho những người chưa có Chuỗi để lần hạt.

{Xin nói thêm: 1/ Chuỗi này được phổ biến cho những người và những nơi khó mua Chuỗi hoặc không có! 2/ Chuỗi này được làm tại Linh địa La Vang và do những người nghiện ngập muốn làm lại cuộc đời - họ tự tay làm lấy Chuỗi này. Chúng tôi lấy Chuỗi này như một cách góp phần thay đổi cuộc đời của họ nhờ lòng từ mẫu của Mẹ La Vang - Mẹ Mân Côi trong tình Chúa quan phòng thương xót}.
 
Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp quảng đại của quý vị.
 
Chương trình và những đóng góp sẽ được cập nhật trên website: https://kinhmancoi.net; và trên facebook: https://www.facebook.com/hoimancoi.net.
 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng con và những công việc của chúng con. Amen.

Vinh, ngày 30.05.2019
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250