23/09/2016
1287
CHƯƠNG TRÌNH RAO GIẢNG KINH MÂN CÔI TẠI MELBOURNE
(Cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam)


Linh mục Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi - Hội Mân Côi Việt Nam được vinh dự chia sẻ về Kinh Mân Côi tại Trung tâm Công giáo Việt Nam tại Melbourne trong ba ngày.Nhà nguyện của Trung tâm Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm


* 18g00, ngày 22.9: tại Trung tâm Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm.

* 18g00, ngày 23.9: tại Trung tâm Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm.
* 18g00, ngày 24.9: tại Trung tâm Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm.Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, OP. (Thánh Vinh Sơn Liêm)


Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.