05/10/2016
2227
NGÀY LẦN CHUỖI MÂN CÔI
Thứ Sáu, ngày 07.10.2016
 
 
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY LẦN HẠT MÂN CÔI
 
Chương trình NGÀY LẦN CHUỖI MÂN CÔI được diễn ra trên phạm vi toàn thế giới cũng như trong tất cả các đơn vị thuộc GIA ĐÌNH ĐA MINH VIỆT NAM.
 
Riêng, trong ngày 07.10.2016 này, Linh mục Đặc trách Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam có các chương trình như sau:
 
Thời gian và địa điểm
1/ 04g30 – 06g00: tại Đan Viện Nữ Đa Minh (Trảng Bom – Đồng Nai)
2/ 07g30 – 11g00: tại Đền thánh Martin (Hố Nai – Biên Hoà – Đồng nai)
3/ 13g30 – 16g30: tại Nhà thờ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông (Sài Gòn)
4/ 17g00 – 18g30: tại Giáo xứ Hàng Xanh 
(Sài Gòn)
5/ 19g30 – 20g30: tại Hội Dòng Nữ Đa Minh Rosa-Lima (Sài Gòn)

Lịch truyền hình trực tiếp 3 buổi:
1/ Buổi 1: 08g30 – 11g00
2/ Buổi 2: 14g30 – 16g30
3/ Buổi 3: 19g30 – 21g00
được truyền trực tiếp trên hệ thống facebook youtube và website: kinhmancoi.net –hoimancoi.net
 
Nội dung và hình thức: Chia sẻ, thảo luận, thuyết trình; suy tôn Đức Mẹ, suy niệm Kinh Mân Côi và dâng lễ.

FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam