28/09/2016
1204

Chương trình rao giảng KINH MÂN CÔI tại giáo xứ st Margaret Mary's (51 Mitchell St - Brunswick - Melbourne)

Chương trình bao gồm: Lần Chuỗi Mân Côi – Chia Sẻ - Thánh Lễ

Thời gian (giờ và ngày): 

19g00, ngày 29.09: Lần Chuỗi – Thánh Lễ (Thứ Năm)

19g00, ngày 30.09: Lần Chuỗi – Thánh Lễ (Thứ Sáu)

19g15, ngày 01.10: Lần Chuỗi – Thánh Lễ (Thứ Bảy)

Chúa Nhật, ngày 02.10:
15g00: Chầu Lòng Chúa Thương Xót
16g00: Chia Sẻ
17g00: Rước Kiệu – Dâng Hoa – Thánh Lễ Mừng MẸ MÂN CÔI.