12/09/2016
1366
Hôm nay, 12.09.2016, Linh mục Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi-Hội Mân Côi Việt Nam bắt đầu lên đường rao giảng Kinh Mân Côi và thăm các thành viên trong Hội Mân Côi tại Úc Châu, trong bối cảnh NĂM THÁNH mừng 800 năm thành lập DÒNG ĐA MINH (1216-2016).


Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện để chuyến đi rao giảng mang lại nhiều ơn ích cho nhiều người. Xin chân thành cảm ơn. AVE MARIA. AMEN.
 

Đặc trách
Lm. FX. TRẦN KIM NGỌC, OP.