31/08/2016
1181
Hướng tới Tháng Mân Côi và kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng tôi đang thực hiện chuyến đi rao giảng Kinh Mân Côi tại vùng Tây Bắc - Việt Nam.

Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện để những cố gắng của chúng tôi mang lại nhiều ơn ích cho các linh hồn.

Xin chân thành cảm ơn quý vị. 

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.