07/04/2018
867
Kính thưa quý Hội viên,

Trong những ngày tới đây, Linh mục Đặc trách bắt đầu hành trình tập huấn cho Ban Điều Hành Hội Mân Côi các cấp tại hai giáo phận là Vinh và Hưng Hoá. Từ trước tới đây, Linh mục Đặc trách chủ yếu đi rao giảng về Kinh Mân Côi, lòng sùng kính Đức Mẹ và cổ võ Hội Mân Côi. Bây giờ, tại nhiều nơi đã có Hội Mân Côi, tuy nhiên, Ban Điều Hành Hội Mân Côi chưa được huấn luyện để giúp Hội Mân Côi. Đứng trước nhu cầu cấp thiết này, từ đây, Linh mục Đặc trách sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc huấn luyện Ban Điều Hành Hội Mân Côi ở các cấp.

Rất mong quý vị hiệp ý cầu nguyện để công việc này được diễn ra tốt đẹp và mang lại nhiều kết quả! Xin Mẹ Mân Côi cầu Chúa chúc phúc lành cho tất cả những ai cộng tác vào công việc quảng bá Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi.

Đặc trách: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.