11/09/2018
3050


MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ: KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH CHO THÁNG MÂN CÔI

Kính thưa quý hội viên và quý độc giả cũng như thân hữu xa gần,

(08.09): Trong bầu khí đặc biệt mừng lễ SINH NHẬT MẸ MARIA, tôi đã cử hành Thánh Lễ trong cộng đoàn Nữ Đan Viện Đa Minh để khởi động chương trình cho THÁNG MÂN CÔI, cầu nguyện và ký thác chương trình ĐỌC KINH MÂN CÔI cho ĐỨC MẸ.

Ngày 31.08 vừa qua, tôi đã mời gọi mọi người làm Tuần Bảy Ngày hướng tới ngày mừng lễ SINH NHẬT MẸ; hôm nay, lễ mừng SINH NHẬT MẸ được cử hành sốt sắng, để nhờ Mẹ cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho những dự thảo và ý định của chương trình được thực hiện một cách rộng rãi.

Và cũng trong ngày 08.09, tôi mời gọi mọi người làm Tuần Ba Ngày khác để hướng tới lễ ĐỨC MẸ SẦU BI (15.09). Để trong ngày 15.9, chương trình KINH MÂN CÔI của THÁNG 10 năm nay được công bố rộng rãi.

Trong Tuần Ba Ngày từ ngày 12-14.09.2018, xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho chương trình trong tình thương của Mẹ vì thế giới, Giáo Hội và quê hương... được Thiên Chúa chúc phúc lành và mang lại kết quả tốt đẹp.

Tu viện thánh Martin, ngày 11.09.2018

Đặc trách
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
Linh mục Phanxicô Xavie Trần Kim Ngọc, OP.