30/05/2018
805
Tâm tình sùng kính Đức Mẹ không chỉ được thể hiện trong tháng năm - tháng Hoa, hay  tháng mười - tháng Mân Côi, mà còn cần phải được thể hiện trong suốt mọi ngày của năm. 

Xin mời quý vị đón xem video - chương trình sống đạo được daminhvn.net thực hiện: