02/11/2018
846


Kính thưa quý hội viên và thân hữu,

Tháng 10 - Tháng Mân Côi đã khép lại với nhiều cảm xúc khác nhau. Những hoa quả thiêng liêng trong suốt Tháng 10 này không thể đếm được. Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, sẽ đổ tràn trên các tín hữu khắp nơi với những lời nguyện cầu tha thiết tuỳ khả năng mỗi người.

Trong suốt Tháng 10 - Tháng Mân Côi, Linh mục Đặc trách đi nhiều nơi để rao giảng Kinh Mân Côi, dọc theo hành trình từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc vào Nam. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những lời cầu nguyện, những hy sinh, những cộng tác âm thầm hay những đóng góp của quý hội viên và thân hữu xa gần. Chúng tôi xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

Xin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con, gìn giữ tất cả chúng con trong bình an và tình yêu thương của Thiên Chúa chí thánh. Xin Mẹ làm cho những cố gắng của chúng con sinh hoa kết quả dồi dào trong lòng người tín hữu, và xin Mẹ cũng làm cho lời nguyện cầu với Kinh Mân Côi tiếp tục được vang lên nơi môi miệng người tín hữu ở khắp mọi nơi...

Đặc trách
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.