25/09/2018
691
THƯ THỈNH NGUYỆN
(Về việc lần hạt Mân Côi và việc hiến dâng cho Trái Tim Đức Mẹ)
Kính gửi quý Bề trên và Hội dòng,
 
Con là linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP, Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng Đa Minh Việt Nam. Trước hết, chúng con xin kính chúc quý Bề trên và Hội dòng niềm vui và bình an của Chúa Kitô. Kế đến, Tháng Mười - Tháng Mân Côi gần đến, chúng con xin gửi tới quý Hội dòng vài tâm tình.

Nhìn vào thực tế ngoài đời cũng như trong đạo, dường như sự dữ đang ngày càng gia tăng trầm trọng và lan rộng nhanh chóng. Trước hiện tình đó, chúng con cảm thấy rất thao thức! Những khi thế giới, Giáo Hội... lâm nguy, con người cần phải có một sự can thiệp từ trên cao để được cứu nguy. Nhiều Giáo hoàng, đặc biệt là Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác định rằng việc cứu nguy được quy về cho sức mạnh của Kinh Mân Côi, và Đức Mẹ Mân Côi được ca ngợi như một Đấng có sự can thiệp mang lại ơn cứu độ” (Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 16.10.2002, số 39).

Chúng con thiết nghĩ rằng có hai việc cần thực hiện như sau: 1/ Hiệp ý lần hạt Mân Côi, và 2/ Hiệp lòng hiến dâng cho Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ

Có rất nhiều Giáo hoàng đã nói về giá trị, ý nghĩa, ơn ích và sức mạnh của Kinh Mân Côi trong nhiều văn kiện quan trọng. Trong các lần hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ đều lặp lại lời mời gọi “lần hạt Mân Côi”, việc Đức Mẹ lặp lại lời mời gọi này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trước vận mệnh của nhân loại. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh cho thấy sức mạnh quyền năng của lời kinh này. Cũng tại Fatima, Đức Mẹ đã yêu cầu hiến dâng nước Nga và thế giới cho Trái Tim của Đức Mẹ. Đáp lại lời yêu cầu của Đức Mẹ qua Tôi tớ Chúa là nữ tu Lucia dos Santos (một trong ba thị nhân của biến cố Fatima), Đức Gioan Phaolô II đã thực hiện cuộc hiến dâng mọi người và mọi dân tộc, đặc biệt là những người và những dân tộc cần được phó thác và hiến dâng cho Trái Tim của Đức Mẹ, vào ngày 25.03.1984 tại Roma. Và cuộc hiến dâng này, theo chị Lucia dos Santos, được coi như “hoàn hảo theo ý Mẹ muốn, bởi vì có sự hiệp nhất giữa mọi người Kitô hữu trong Hội Thánh, nhiệm thể Chúa Kitô, mà đứng đầu hữu hình là Đức giáo hoàng, đại diện duy nhất và chân thật của Chúa Giêsu ở trần gian”. Kể từ cuộc hiến dâng này, cục diện thế giới, đặc biệt Đông Âu, bắt đầu thay đổi. 

Đến đây, chúng con tha thiết xin gửi tới quý Hội dòng hai thỉnh cầu như hai ước muốn:

1/ Xin Hội dòng theo cách thức tuỳ ý, khơi gợi hay mời gọi mọi thành phần trong Hội dòng, hiệp ý lần hạt Mân Côi để cầu cho thế giới, Giáo Hội... đặc biệt cho Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam chúng ta.

2/ Xin Hội dòng thực hiện một cuộc hiến dâng (thế giới, Giáo Hội, Hội dòng..., đặc biệt là Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam) cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria trong sự hiệp thông của tất cả Hội dòng. 

Vào ngày 26.09.2017, nhân dịp mừng 150 năm thành lập đất nước Canada và kỷ niệm 70 năm việc hiến dâng đất nước này cho Đức Mẹ, trong nghi thức tái dâng hiến đất nước này cho Đức Mẹ của Hội đồng Giám mục Canada, Đức cha Douglas Crosby, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đặt câu hỏi: “Giáo Hội có thể mang lại cho đất nước này điều gì nhân dịp kỷ niệm 150 năm này?”. Rồi ngài trả lời: “Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn là cầu nguyện và tận hiến cho Đức Mẹ!” Chúng con xin thử đặt một câu hỏi: “Giáo Hội có thể mang lại cho đất nước này điều gì”? Chúng con thiết nghĩ rằng, như câu trả lời của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, “sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn” là lần hạt Mân Côi cầu nguyện và hiến dâng cho Đức Mẹ. Chúng con xin gửi hai thỉnh nguyện này lên Hội dòng, như một nguyện ước trong niềm vui hiến dâng, tin tưởng và hy vọng vào sức mạnh của Kinh Mân Côi và sự can thiệp từ mẫu của Mẹ Maria.

Tiện đây, chúng con xin gửi tới quý Hội dòng: 1/ Chương trình lần chuỗi Mân Côi, 2/ Giới thiệu về Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi (dành cho các Dòng tu), 3/ Bản kinh tận hiến của Đức Gioan Phaolô II (để sử dụng hoặc tham khảo).

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi, thương đến nhân loại thời đại này... và đặc biệt cộng đoàn dân thánh cùng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con.

Biên Hoà, 25.09.2018
Kính thư,
Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam