20/09/2018
5853
KINH MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Tu viện thánh Martin, 1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hòa - ĐN 
Email: kinhmancoi.net@gmail.com ;  Web: kinhmancoi.net
(Đặc trách: Lm. FX Trần Kim Ngọc, OP ; Đt: 0988560042)
 
THƯ THỈNH NGUYỆN
(Về việc lần hạt Mân Côi và việc hiến dâng cho Trái Tim Đức Mẹ)

Trọng kính Cha,

Con là linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP, Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Trước hết, chúng con xin kính chúc Cha sức khoẻ và bình an trong Chúa Kitô. Kế đến, Tháng Mân Côi sắp đến, chúng con xin bày tỏ một vài tâm tình hay vài thỉnh nguyện.

Nhìn vào thực tế ngoài đời cũng như trong đạo, dường như sự dữ ngày càng gia tăng trầm trọng và lan rộng nhanh chóng. Trước hiện tình đó, chúng con cảm thấy rất thao thức. Những khi thế giới, Giáo Hội... lâm nguy, con người cần phải có một sự can thiệp từ trên cao để được cứu nguy. Nhiều Giáo hoàng, đặc biệt là Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác định rằng việc cứu nguy được quy về cho sức mạnh của Kinh Mân Côi, và Đức Mẹ Mân Côi được ca ngợi như một Đấng có sự can thiệp mang lại ơn cứu độ” (Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 16.10.2002, số 39).

Chúng con thiết nghĩ rằng có hai việc cần thực hiện như sau:

1/ Hiệp ý lần hạt Mân Côi
2/ Hiệp lòng hiến dâng mọi người nam nữ và mọi dân tộc cho Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ.

Có rất nhiều Giáo hoàng đã nói về giá trị, ý nghĩa, ơn ích và sức mạnh của Kinh Mân Côi trong nhiều văn kiện quan trọng. Trong các lần hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ đều lặp lại lời mời gọi “lần hạt Mân Côi”; và trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ đã tỏ ra cho chúng ta biết rằng Đức Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Việc Đức Mẹ lặp lại lời mời gọi “lần hạt Mân Côi” và xác định tước hiệu “Đức Mẹ Mân Côi” cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trước vận mệnh của nhân loại. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh cho thấy sức mạnh quyền năng của lời kinh này. Cũng tại Fatima, Đức Mẹ đã yêu cầu hiến dâng nước Nga và thế giới cho Trái Tim của Đức Mẹ. Đáp lại lời yêu cầu của Đức Mẹ qua Tôi tớ Chúa là nữ tu Lucia dos Santos (một trong ba thị nhân của biến cố Fatima), Đức Gioan Phaolô II đã thực hiện cuộc hiến dâng mọi người và mọi dân tộc, đặc biệt là những người và những dân tộc cần được phó thác và hiến dâng cho Trái Tim của Đức Mẹ, vào ngày 25.03.1984 tại Roma. Và cuộc hiến dâng này, theo chị Lucia dos Santos, được coi như “hoàn hảo theo ý Mẹ muốn, bởi vì có sự hiệp nhất giữa mọi người Kitô hữu trong Hội Thánh, nhiệm thể Chúa Kitô, mà đứng đầu hữu hình là Đức giáo hoàng, đại diện duy nhất và chân thật của Chúa Giêsu ở trần gian”. Kể từ cuộc hiến dâng này, cục diện thế giới, đặc biệt Đông Âu, bắt đầu thay đổi.

Đến đây, chúng con tha thiết xin gửi lên Cha hai thỉnh cầu như hai ước muốn:

1/ Xin Cha, theo cách thức tuỳ ý (bằng thông báo, bài giảng...), khơi gợi hay mời gọi mọi thành phần trong giáo xứ mà Cha phụ trách, hiệp ý lần hạt Mân Côi để cầu cho thế giới, Giáo Hội, quê hương... đặc biệt trong Tháng Mân Côi của năm này.

2/ Xin Cha thực hiện một cuộc hiến dâng giáo giáo xứ cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (từng người, từng gia đình, từng thành phần và toàn giáo xứ...) trong sự hiệp thông với nhau.

Cuối cùng, nếu thư này có vượt quá vài trò và sứ vụ của chúng con, chúng con xin được Cha rộng lòng tha thứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha.

Chúng con xin thông tri là chúng con đã gửi Chương trình lần hạt Mân Côi và Thư Thỉnh Nguyện cho Đức Cha Giáo Phận. Tiện đây, chúng con cũng xin gửi tới Cha: 1) Chương trình lần hạt Mân Côi, 2) Lời kinh tận hiến của Đức Gioan Phaolô II cho Trái Tim Đức Mẹ, 3) Tờ giới thiệu về Hội Mân Côi.

Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta, Mẹ Mân Côi, Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam, can thiệp cùng Thiên Chúa thương đến nhân loại thời đại này... và đặc biệt cộng đoàn dân thánh cùng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Tu viện thánh Martin, ngày Sinh Nhật Đức Maria 08.09.2018

Kính thư,

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam


(Ghi chú: Thư này đã được gửi tới quý cha quản xứ khắp đất nước qua bưu điện)