21/09/2018
386
KINH MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Tu viện thánh Martin, 1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hòa - ĐN 
Email: kinhmancoi.net@gmail.com ;  Web: kinhmancoi.net
(Đặc trách: Lm. FX Trần Kim Ngọc, OP ; Đt: 0988560042)
 
THƯ THỈNH NGUYỆN
(Về việc lần hạt Mân Côi và việc hiến dâng cho Trái Tim Đức Mẹ)
 
Trọng kính Đức Cha,

Con là linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP, Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Trước hết, chúng con xin kính chúc Đức Cha sức khoẻ và bình an trong Chúa Kitô. Kế đến, Tháng Mân Côi sắp đến, chúng con xin bày tỏ một vài tâm tình hay vài thỉnh nguyện.

Nhìn vào thực tế ngoài đời cũng như trong đạo, dường như sự dữ ngày càng gia tăng trầm trọng và lan rộng nhanh chóng. Trước hiện tình đó, chúng con cảm thấy rất thao thức; chúng con nghĩ rằng Đức Cha cũng thao thức! Những khi thế giới, Giáo Hội... lâm nguy, con người cần phải có một sự can thiệp từ trên cao để được cứu nguy. Nhiều Giáo hoàng, đặc biệt là Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác định rằng việc cứu nguy được quy về cho sức mạnh của Kinh Mân Côi, và Đức Mẹ Mân Côi được ca ngợi như một Đấng có sự can thiệp mang lại ơn cứu độ” (Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 16.10.2002, số 39).

Chúng con thiết nghĩ rằng có hai việc cần thực hiện như sau:

1/ Hiệp ý lần hạt Mân Côi, và
2/ Hiệp lòng hiến dâng mọi người nam nữ và mọi dân tộc cho Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ.

Có rất nhiều Giáo hoàng đã nói về giá trị, ý nghĩa, ơn ích và sức mạnh của Kinh Mân Côi trong nhiều văn kiện quan trọng. Trong các lần hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ đều lặp lại lời mời gọi “lần hạt Mân Côi”, việc Đức Mẹ lặp lại lời mời gọi này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trước vận mệnh của nhân loại. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh cho thấy sức mạnh quyền năng của lời kinh này. Cũng tại Fatima, Đức Mẹ đã yêu cầu hiến dâng nước Nga và thế giới cho Trái Tim của Đức Mẹ. Đáp lại lời yêu cầu của Đức Mẹ qua Tôi tớ Chúa là nữ tu Lucia dos Santos (một trong ba thị nhân của biến cố Fatima), Đức Gioan Phaolô II đã thực hiện cuộc hiến dâng mọi người và mọi dân tộc, đặc biệt là những người và những dân tộc cần được phó thác và hiến dâng cho Trái Tim của Đức Mẹ, vào ngày 25.03.1984 tại Roma. Và cuộc hiến dâng này, theo chị Lucia dos Santos, được coi như “hoàn hảo theo ý Mẹ muốn, bởi vì có sự hiệp nhất giữa mọi người Kitô hữu trong Hội Thánh, nhiệm thể Chúa Kitô, mà đứng đầu hữu hình là Đức giáo hoàng, đại diện duy nhất và chân thật của Chúa Giêsu ở trần gian”. Kể từ cuộc hiến dâng này, cục diện thế giới, đặc biệt Đông Âu, bắt đầu thay đổi.

Đến đây, chúng con tha thiết xin gửi lên Đức Cha hai thỉnh cầu như hai ước muốn:

1/ Xin Đức Cha, theo cách thức tuỳ ý (bằng thư mục vụ, trong các bài giảng...), khơi gợi hay mời gọi mọi thành phần trong giáo phận của Đức Cha, hiệp ý lần hạt Mân Côi để cầu cho thế giới, Giáo Hội... đặc biệt trong Tháng Mân Côi của năm này.

2/ Xin Đức Cha thực hiện một cuộc hiến dâng giáo phận của Đức Cha cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (từng người, từng gia đình, từng thành phần và toàn giáo phận...) trong sự hiệp thông của cả giáo phận; đồng thời qua Đức Cha, chúng con cũng nhờ Đức Cha đề đạt thỉnh cầu hay mong muốn của chúng con lên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, để trong các kỳ họp hoặc trong những dịp đặc biệt tới đây (như dịp Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11 hay Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 08.12,...) quý Đức Cha trong HĐGMVN cùng thực hiện một cuộc hiến dâng chung hoặc soạn một kinh chung hiến dâng tất cả cho Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ (thế giới, Giáo Hội..., đặc biệt Giáo Hội tại Việt Nam và dân tộc này) để các tín hữu cũng như các cộng đoàn đức tin của người Việt sử dụng.

Chúng con xin thông tri là chúng con đã gửi Chương trình lần hạt Mân Côi và Thư Thỉnh Nguyện cho quý Cha Xứ trong Giáo Phận. Tiện đây, chúng con cũng xin gửi tới Đức Cha: 1) Chương trình lần hạt Mân Côi, 2) Lời kinh tận hiến của Đức Gioan Phaolô II cho Trái Tim Đức Mẹ, 3) Tờ giới thiệu về Hội Mân Côi.

Cuối cùng, nếu thư này có vượt quá vài trò và sứ vụ của chúng con, chúng con xin được Đức Cha rộng lòng tha thứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha.

Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta, Mẹ Mân Côi, Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam, can thiệp cùng Thiên Chúa thương đến nhân loại thời đại này... và đặc biệt cộng đoàn dân thánh cùng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Tu viện thánh Martin, ngày Sinh Nhật Đức Maria 08.09.2018

Kính thư,

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam

(Ghi chú: Thư này đã được gửi tới quý ĐỨC CHA khắp đất nước qua bưu điện)