19/09/2018
1634
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10 – THÁNG MÂN CÔI - NĂM 2018

THƯ THỈNH NGUYỆN GỬI MỌI THÀNH PHẦN TRONG GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM
Thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam
Thư gửi quý Đức Cha trong 26 Giáo phận
Thư gửi quý Cha Quản xứ khắp mọi miền
Thư gửi các Hội dòng
Lời mời gọi Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở khắp nơi lần hạt Mân Côi

NỘI SAN - KINH MÂN CÔI THÁNG 10.2018 (quý vị có thể tải về máy tại đây)
 
NGÀY MÂN CÔI
(XEM LỊCH NGÀY MÂN CÔI)
NGÀY MÂN CÔI 1 - Thứ Hai, ngày 01.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 2 - Thứ Bảy, ngày 06.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 3 - Chúa Nhật, ngày 07.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 4 - Thứ Bảy, ngày 13.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 5 - Thứ Bảy, ngày 20.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 6 - Thứ Bảy, ngày 27.10.2018
NGÀY MÂN CÔI 7 - Thứ Tư, ngày 31.10.2018

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI
* Tháng 9

28.09.2018 - Ngày thứ 1 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
29.09.2018 - Ngày thứ 2 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
30.09.2018 - Ngày thứ 1 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
* Tháng 10
Ngày 01 Tháng 10 - Ngày thứ 4 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 02 Tháng 10 - Ngày thứ 5 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 03  Tháng 10 - Ngày thứ 6 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 04  Tháng 10 - Ngày thứ 7 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 05 Tháng 10 - Ngày thứ 8 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 06  Tháng 10 - Ngày thứ 9 Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi
Ngày 07  Tháng 10 - Mừng lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 08  Tháng 10
Ngày 09  Tháng 10
Ngày 10  Tháng 10
Ngày 11  Tháng 10
Ngày 12  Tháng 10
Ngày 13  Tháng 10
Ngày 14  Tháng 10
Ngày 15  Tháng 10
Ngày 16  Tháng 10
Ngày 17  Tháng 10
Ngày 18  Tháng 10
Ngày 19  Tháng 10
Ngày 20  Tháng 10
Ngày 21  Tháng 10
Ngày 22 Tháng 10
Ngày 23  Tháng 10
Ngày 24  Tháng 10
Ngày 25  Tháng 10
Ngày 26  Tháng 10
Ngày 27  Tháng 10
Ngày 28 Tháng 10
Ngày 29  Tháng 10
Ngày 30  Tháng 10
Ngày 31  Tháng 10