01/06/2018
957

Trong tháng năm - tháng Hoa dâng kính Mẹ Thiên Chúa, Linh mục Đặc trách đã thực hiện một số chuyến đi, trong đó nổi bật nhất và kéo dài nhiều ngày là chuyến đi rao giảng Kinh Mân Côi tại giáo phận Bắc Ninh từ ngày 12-19.05.2018.

Chúng tôi đi tới 5 giáo hạt trong toàn giáo phận Bắc Ninh. Chương trình diễn ra đều tốt đẹp, lần lượt là: giáo hạt Bắc Ninh, giáo hạt Bắc Giang, giáo hạt Thái Nguyên, giáo hạt Tuyên Quang và giáo hạt Tây Nam.

Ngoài chương trình giảng, chia sẻ và thánh lễ, dâng hoa cộng đồng kính Mẹ là một nét đặc biệt. Tất cả những người tham gia vào đoàn dâng hoa đều là các thành viên trong Hội Mân Côi.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã cho chúng con một chuyến đi đầy ấn tượng.

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Dưới đây là một số hình ảnh