24/09/2018
715
NGÀY MÂN CÔI
được truyền hình trực tiếp: 
từ 08g00 – 11g00 Thứ Năm, ngày 27.09.2018

* Khai mạc: Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Mân Côi và Tháng Mân Côi
Cử hành Mầu nhiệm Mân Côi long trọng
Nghi thức biệt hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Trao đổi về Kinh Mân Côi
* Thánh lễ Tạ ơn mừng kính Đức Mẹ Mân Côi