09/01/2018
2327
KINH MÂN CÔI
DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
***
TUYÊN CÁO SỐ 1
VỀ GROUPS "HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM"
 
Hiện tại trên Facebook, có nhiều người tự ý lập các nhóm Mân Côi tự phát, và cũng phổ biến nhiều loại tài liệu, thông điệp (ví dụ: Sứ điệp từ trời...) sai lạc với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và gây nhiều hoang mang khác. Vì thế, Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam thông báo tới quý vị một số thông tin quan trọng như sau:

1/ Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam chỉ tạo một Groups duy nhất là “Hội Mân Côi Việt Nam” trên Facebook nhằm để phố biến những tài liệu liên quan đến Hội Mân Côi và Kinh Mân Côi, đồng thời cũng cho đăng một số khía cạnh khác liên quan đến giáo lý của Hội Thánh, thông tin thời sự liên quan đến Giáo Hội tại Việt Nam cũng như trên toàn Thế Giới...

2/ Thời gian qua, Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam cho phép một số anh chị em hội viên trong Hội Mân Côi được phép đăng bài viết trên groups “Hội Mân Côi Việt Nam”, để thử nghiệm.

3/ Sau một số lần trao đổi, gặp gỡ và hướng dẫn, Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam đi đến quyết định là mời một số cộng tác viên là thành viên của Hội Mân Côi vào ban đăng bài và kiểm duyệt thông tin cũng như bài viết (tâm tình) mà các hội viên cũng như độc giả muốn đưa lên, ví dụ như xin cầu nguyện, chia sẻ những tâm tình với Thiên Chúa hay với Đức Mẹ.


4/ Nhóm cộng tác đăng bài gồm:
* Anh Gioan Baotixita Trần Văn Thành (Trần Thành Gioanbaotixita): phụ trách mảng thông tin liên quan đến Giáo Hội Toàn Cầu và Giáo Hội tại Việt Nam.
* Anh Gioan Baotixita Cao Xuân Đông (Trung Dong): phụ trách đăng “Sống Tin Mừng Với Mẹ”.
* Anh Giuse Trần Văn Tài (Trần Văn Tài): phụ trách đăng giáo lý.
* Anh Giuse Đinh Văn Quân (Quan Dinh): phụ trách đăng suy niệm Kinh Mân Côi.

Tất cả nội dung của các bài mà các cộng tác viên đăng lên groups “Hội Mân Côi Việt Nam” đều được trích nguồn từ website của Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam:  kinhmancoi.net - hoimancoi.net.

5/ Nhóm cộng tác kiểm duyệt ý xin cầu nguyện:
* Chị Maria Lại Thị Mỹ Phụng (Phung Anh).
* Chị Catarina Nguyễn Thị Minh (Thanh Minh)...

6/ Còn những bài liên quan khác, như tâm tình, văn thơ... thì chính Linh mục Tổng đặc trách Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP. (Hội Mân Côi) sẽ kiểm duyệt là có cho đăng lên hay không.
7/ Lưu ý các hội viên không đọc và không phổ biến các tài liệu sai lạc do Nhóm - Phong trào Sứ Điệp Từ Trời phổ biến. Để biết tại sao "Sứ Điệp Từ Trời" sai lạc, xin vào trang này để đọc: http://www.giaolyductin.net.

Làm tại Tu viện thánh Martin, ngày 09.01.2018
Tổng đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam và Hội Mân Côi Việt Nam
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.