03/10/2017
1177
KINH MÂN CÔI
DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH CỔ VÕ KINH MÂN CÔI
Tháng 10/2017

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý hội viên và thân hữu...

Trong suốt Tháng 10 - Tháng Mân Côi này, Linh mục Đặc trách thực hiện hành trình rao giảng Kinh Mân Côi tại nhiều nơi trải dài từ Nam ra Bắc: Tây Ninh (Gp. Phú Cường), Phước Long (Gp. Buôn Mê Thuột), Hóc Môn (Gp. Sài Gòn), Biên Hoà - Phương Lâm (Xuân Lộc), Đức Trọng - Di Linh (Đà Lạt), Cam Lâm - Cam Ranh - Nha Trang (Gp. Nha Trang) và Gp. Hưng Hoá.

Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho chương trình cổ võ trong tháng này mang lại nhiều hoa quả thiêng liêng, ngõ hầu Mẹ Maria được hiểu biết và yêu mến nhiều hơn, có nhiều người siêng năng lần hạt Mân Côi hơn, và danh Chúa được cả sáng hơn.

Xin cảm ơn quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi.

Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.