14/10/2018
8737
Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em thân hữu và quý hội viên trong Hội Mân Côi,

Tháng 10 - Tháng Mân Côi đã đi qua gần 1/2. Trong những ngày đầu của tháng này, Linh mục Đặc trách đang trên hành trình đi rao giảng Kinh Mân Côi từ nam ra bắc, rồi từ bắc vào nam.

Trong hành trình rao giảng Kinh Mân Côi, chúng tôi đến nhiều giáo xứ thuộc nhiều giáo phận, gặp gỡ nhiều người với nhiều câu chuyện bên lề, chuyện vui, chuyện buồn của những con người thành tâm... Mỗi một câu chuyện ẩn chứa một điều bí ẩn và cũng rất mầu nhiệm về con người và sự sống con người. Chúng tôi cố gắng để lắng nghe, rồi gửi gắm cho Đức Mẹ tất cả mọi buồn vui về kiếp người của những người tâm sự và chia sẻ cho chúng tôi. Chúng tôi xin nhờ Đức Mẹ khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho tất cả quý vị.

Còn hơn một nửa Tháng Mân Côi nữa, chúng tôi còn phải đi nhiều để rao truyền về Kinh Mân Côi cũng như về lòng sùng kính Đức Mẹ. Xin quý vị hiệp ý tiếp tục cầu nguyện cho công việc cổ võ Kinh Mân Côi và lòng sùng kính Đức Mẹ mà chúng tôi đang thực hiện, được tốt đẹp, hầu mang lại nhiều hoa quả thiêng liêng cho các linh hồn. 

Hiện tại, chúng tôi không thể đưa thông tin lên web này hằng ngày được vì lý do kỹ thuật khi di chuyển, chúng tôi sẽ đăng lên sau. Nhưng hằng ngày, chúng tôi có truyền và phát trên facebook của Linh mục Đặc trách (Hội Mân Côi: https://www.facebook.com/hoimancoi.net).Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách Kinh Mân Côi - Hội Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam