30/09/2017
1981Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Ông Bà và Anh Chị Em,
 
Tháng 10 - Tháng Mân Côi trong bối cảnh mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017), theo truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội, xin hiệp ý lần hạt Mân Côi để cầu nguyện:
1/ theo ý Đức giáo hoàng
2/ cho Hội Thánh
3/ cho thế giới
4/ cho công lý và hoà bình
5/ cho quê hương dân tộc
6/ cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình
7/ cho các gia đình đang gặp khủng hoảng
8/ cho giới trẻ
9/ cho sự hiệp nhất dân Kitô giáo
10. / cho giới lãnh đạo các quốc gia
11/ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng
12/ cho các linh hồn trong luyện ngục...

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Mân Côi, ban bình an và chúc phúc lành cho tất cả chúng ta.

Đặc trách 
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.