13/09/2016
1305
Trong vài năm gần đây, phong trào lần hạt Mân Côi nơi người Việt tại Úc Châu đã khởi sắc. Hàng ngàn người Việt đang sinh sống (làm việc và học tập) tại Úc đã đăng ký vào Hội Mân Côi.

Quả thật, đây là một tin vui không chỉ cho người Việt mà còn cho người bản xứ cũng như các sắc dân khác đang sinh sống ở Úc.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi tiếp tục cầu cùng Thiên Chúa thương chúc lành cho anh chị em người Việt cũng như anh chị em thuộc các sắc dân khác đang sinh sống ở Úc được nhiều phúc lành của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Amen. 
Video: vietcatholic
114.864864865135.135135135250