30/04/2018
4317
Nhân Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, chúng ta cùng hiệp ý cất lên những lời ca ngợi khen Đức Mẹ, Đấng tuyền vẹn mọi đàng, Đấng luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa.