30/04/2017
1134
Nhân Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, chúng ta cùng hiệp ý cất lên những lời ca ngợi khen Đức Mẹ, Đấng tuyền vẹn mọi đàng, Đấng luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa.

114.864864865135.135135135250