13/09/2016
2176
Tuyển tập 100 Bài Nhạc Thánh Ca Hay Nhất Về Đức Mẹ Maria. Tuyển tập thánh ca dâng Mẹ hay nhất.

Phần 1 gồm 50 bài: 


1. Mẹ từ bi - Hoàng Oanh
2. Mân côi dâng mẹ - Bích Phượng
3. Xin mẹ thương - Mai Hậu
4. Đền tạ trái tim mẹ - Mai Hậu
5. Mùa hoa về rồi - Phan Đinh Tùng
6. Hương lòng dâng mẹ - Mai Hậu
7. Kìa bà nào - Mai Hậu
8. Lạy đức mẹ La Vang - Gia Ân
9. Mẹ đấng cứu chuộc - Hồng Ân
10. Mùa Hoa đẹp tươi đã về - Mai Hậu
11. Mẹ đẹp tươi - Thanh Ly
12. Bông hồng dâng mẹ - Nguyễn Sang
13. Lời mẹ nhắn nhủ - Nguyễn Sang
14. Chúc tụng mẹ La Vang - Gia Ân
15. Mẹ là mùa xuân - Gia Ân
16. Mẹ nhân loại - Mai Hậu
17. Lời Mẹ nhắn nhủ - Mai Hậu
18. Mẹ về trời - Mai Hậu
19. Mẹ vô nhiễm - Mai Hậu
20. Tấu lạy bà - Mai Hậu
21. Từ Lúc mẹ nói lời xin vâng - Mai Hậu
22. Mẹ đứng đó - Thanh Tuyền
23. Ave Maria - LM nguyễn Sang
24. Năm xưa trên cây sồi - Hoàng Oanh
25. Tapao lời ru trước ngàn năm mới
26. Trên con đường về quê - Hoàng Oanh
27. Maria Con chào mẹ - Hoàng Oanh
28. Sao Biển - Hoàng Oanh
29. Kìa bào nào - Hoàng oanh
30. Ave Maria - Thanh Huyền
31. Cung chúc trinh vương - LM NS
32. Bài ca dâng mẹ - Gia Ân, Diệu Hiền
33. Dâng Mẹ - Hồng Tư
34. Đền tạ trái tim - Mai Hậu
35. Lạy mẹ mến yêu - Phan Đinh Tùng
36. Cánh hoa tuyệt vời
37. Mẹ nhân loại - Thanh Huyền
38. Mẹ truyền tin - Mai Hậu
39. Hoa mân côi - Bá Vĩnh
40. Có mẹ trong đời - Thanh Huyền
41. Ca dao mẹ dịu Hiền - LM Nguyễn Sang
42. Maria mẹ - Trịnh Lam
43. Ngàn hoa đẹp tươi - Trần Ngọc
44. Xin Vâng - Thanh Tuyền
45. Lạy Mẹ Fatima - LM Nguyễn Sang
46. Nữ Vương mân côi - LM Nguyễn Sang
47. Mẹ là bóng mát - LM Nguyễn Sang
48. Lạy mẹ thiên chúa - Hoài Nam
49. Nguồn cậy trông - Trần Ngọc
50. Kinh mân côi mầu nhiêm thương - PĐT


114.864864865135.135135135250