Giáo Lý Năm Thánh – Bài 68: Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 68: Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót / 938 / Giáo Lý
Bài 68: (Thứ Tư ngày 15-9-1999)   Thống Hối Là Gặp Gỡ Người Cha Thương Xót    Cuộc hành trình về cùng Cha, như được phác họa để đặc biệt suy tư trong năm dọn mừng Cuộc Mừng Kỷ Niệm Long Trọng này, cũng bao hàm cả việc tái nhận ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 67: Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 67: Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha
/ 721 / Giáo Lý
Bài 67: (Thứ Tư ngày 8-9-1999)  Chúa Giêsu Tỏ Cho Thấy Dung Nhan Nhân Hậu Của Chúa Cha     Để tiếp tục suy tư về ý nghĩa hoán cải, hôm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của ơn thứ tha tội lỗi, một ơn do Chúa Kitô ban cho ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 66: Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 66: Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình
/ 736 / Giáo Lý
Bài 66: (Thứ Tư ngày 1-9-1999)  Giáo Hội Xin Tha Tội Lỗi Cho Các Phần Thể Của Mình      “Chúc tụng Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng tôi… Vì chúng tôi đã lỗi phạm và vi phạm bởi xa lìa Ngài, chúng tôi đã làm mọi ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 65: Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 65: Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội
/ 762 / Giáo Lý
Bài 65: (Thứ Tư ngày 25-8-1999) Tội Lỗi Cá Nhân Dội Lại Trên Xã Hội    Để tiếp tục việc chúng ta suy tư về vấn đề cải thiện đời sống, một việc được bảo trì bằng niềm tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha, hôm nay, chúng ta sẽ tập trung suy ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 64: Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 64: Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi
/ 790 / Giáo Lý
  Bài 64: (Thứ Tư ngày 18-8-1999)  Quyết Chiến Với Sự Dữ Và Tội Lỗi  Trong các đề tài đặc biệt được đề ra cho Dân Chúa suy tư trong năm thứ ba để sửa soạn Mừng Kỷ Niệm Trọng Thể Năm 2000 này, chúng ta thấy có đề tài ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 63: Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 63: Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại
/ 820 / Giáo Lý
Bài 63: (Thứ Tư ngày 11-8-1999)  Ơn Cứu Độ Là Định Mệnh Tối Hậu Của Nhân Loại Sau khi suy niệm về mục đích cánh chung của việc chúng ta hiện hữu, tức là, về sự sống đời đời, giờ đây, chúng ta hãy suy tư về cuộc hành trình của chúng ta tiến ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 62: Luyện Ngục Là Việc Thanh Tẩy Cần Thiết
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 62: Luyện Ngục Là Việc Thanh Tẩy Cần Thiết
/ 835 / Giáo Lý
Bài 62: (Thứ Tư ngày 4-8-1999)    Luyện Ngục Là Việc Thanh Tẩy Cần Thiết   Như chúng ta đã thấy trong hai bài giáo lý vừa rồi, căn cứ vào việc chọn lựa dứt khoát theo Thiên Chúa hay chống lại Thiên Chúa, con người thấy rằng mình ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 61: Hoả Ngục Là Trạng Thái Của Những Kẻ Chối Bỏ Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 61: Hoả Ngục Là Trạng Thái Của Những Kẻ Chối Bỏ Thiên Chúa
/ 868 / Giáo Lý
Bài 61: (Thứ Tư ngày 28-7-1999) Hoả Ngục Là Trạng Thái Của Những Kẻ Chối Bỏ Thiên Chúa Thiên Chúa là Cha vô cùng tốt lành và thương xót. Thế nhưng, bất hạnh thay, được kêu gọi đáp lại Ngài một cách tự do, con người lại có thể tự mình vĩnh viễn ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 60: Thiên Đàng Là Hiệp Thông Trọn Vẹn Với Thiên Chúa
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 60: Thiên Đàng Là Hiệp Thông Trọn Vẹn Với Thiên Chúa
/ 806 / Giáo Lý
Bài 60: (Thứ Tư ngày 21-7-1999) Thiên Đàng Là Hiệp Thông Trọn Vẹn Với Thiên Chúa    Khi hình thể của thế giới này qua đi, những ai đã tiếp nhận Thiên Chúa vào đời sống của mình và đã chân thành mở lòng ra cho tình yêu của Ngài, thì lúc ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 59: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 59: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
/ 782 / Giáo Lý
Bài 59 (Thứ Tư ngày 7/4/1999)   Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi   Tình yêu của Thiên Chúa là Cha đối với chúng ta không thể làm ngơ cho chúng ta mà không đòi chúng ta phải đáp ứng bằng việc liên lỉ dấn thân. Việc ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 58: Thiên Chúa Phán Quyết Đầy Tình Thương
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 58: Thiên Chúa Phán Quyết Đầy Tình Thương
/ 807 / Giáo Lý
Bài 58: (Thứ Tư ngày 7-7-1999) Thiên Chúa Phán Quyết Đầy Tình Thương Trong Thánh Vịnh 116 chúng ta đọc thấy “Chúa sủng ái và công minh; Thiên Chúa của chúng ta giầu lòng thương xót” (câu 5). Thoạt tiên phán quyết và tình thương dường như là hai ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 57: Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 57: Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết
/ 850 / Giáo Lý
Bài 57: (Thứ Tư ngày 2-6-1999)   Các Tín Hữu Chúa Kitô Không Việc Gì Phải Sợ Chết   Sau khi suy niệm về định mệnh chung của nhân loại, khi nó được hoàn tất vào lúc tận cùng của thời gian, hôm nay chúng ta cần để ý đến một đề tài khác trực ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 56: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới, Đất Mới
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 56: Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới, Đất Mới
/ 856 / Giáo Lý
Bài 56: (Thứ Tư ngày 26-5-1999) Chúng Ta Đang Đợi Chờ Trời Mới, Đất Mới   Trong năm cuối cùng dọn mừng Cuộc Mừng Kỷ Niệm này, đề tài chúng ta đang suy niệm liên quan đến cuộc hành trình của nhân loại tiến về cùng Chúa Cha gợi ý cho chúng ta ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 55: Việc Đối Thoại Với Các Đại Tôn Giáo Trên Thế Giới
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 55: Việc Đối Thoại Với Các Đại Tôn Giáo Trên Thế Giới
/ 843 / Giáo Lý
Bài 55: (Thứ Tư ngày 19-5-1999)   Việc Đối Thoại Với Các Đại Tôn Giáo Trên Thế Giới    Việc Sách Tông Vụ thuật lại bài diễn từ của Thánh Phaolô ngỏ cùng dân thành Nhã Điển hình như rất thích hợp cho công hội đa giáo ở vào thời của ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 54: Hồi Giáo Và Kitô Giáo Tôn Thờ Một Thiên Chúa Duy Nhất
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 54: Hồi Giáo Và Kitô Giáo Tôn Thờ Một Thiên Chúa Duy Nhất
/ 901 / Giáo Lý
Bài 54: (Thứ Tư ngày 5-5-1999)   Hồi Giáo Và Kitô Giáo Tôn Thờ Một Thiên Chúa Duy Nhất    Để tiếp tục việc chúng ta bàn đến vấn đề đối thoại liên tôn, hôm nay chúng ta suy đến việc đối thoại với người Hồi Giáo, thành phần “cùng với ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 53: Do Thái Và Kitô Giáo Được Thừa Hưởng Chung Rất Nhiều
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 53: Do Thái Và Kitô Giáo Được Thừa Hưởng Chung Rất Nhiều
/ 886 / Giáo Lý
Bài 53 (Thứ Tư ngày 28-4-1999)   Do Thái Và Kitô Giáo Được Thừa Hưởng Chung Rất Nhiều    Việc đối thoại liên tôn mà Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến đã khuyến khích như một tính chất riêng biệt của năm đặc biệt dâng kính ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 52: Đối Thoại Liên Tôn Là Một Phần Trong Sứ Vụ Cứu Độ Của Giáo Hội
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 52: Đối Thoại Liên Tôn Là Một Phần Trong Sứ Vụ Cứu Độ Của Giáo Hội
/ 903 / Giáo Lý
Bài 52 (Thứ Tư ngày 21/4/1999)    Đối Thoại Liên Tôn Là Một Phần Trong Sứ Vụ Cứu Độ Của Giáo Hội   Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha của tất cả chúng ta, Đấng ở trên tất cả, nơi tất cả và trong tất cả” (Eph.4:6).   Theo ý ...
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 51: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
Giáo Lý Năm Thánh – Bài 51: Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi
/ 870 / Giáo Lý
Bài 51 (Thứ Tư ngày 7/4/1999)   Tình Yêu Của Thiên Chúa Cha Là Một Tình Yêu Đòi Hỏi   Tình yêu của Thiên Chúa là Cha đối với chúng ta không thể làm ngơ cho chúng ta mà không đòi chúng ta phải đáp ứng bằng việc liên lỉ dấn thân. Việc ...