15/02/2018
403
40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ
Tác Giả: Linh Mục Giuse Vũ Thái Hoà
Biên soạn tại Rennes (France), tháng 10 năm 1996
 
Câu Hỏi 9: Tại Sao Thánh Lễ Thường Bắt Đầu Bằng Một Bài Hát?
 
Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ Thiên Chúa luôn luôn là một lễ hội.
 
Bài hát nhập lễ nhằm xóa tan sự lạnh lùng của mỗi người chúng ta và kết hợp chúng ta thành một cộng đoàn tình thương và sống động.
 
Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm hồn. Chúng ta hát để diễn tả sự hiệp nhất của cộng đoàn tham dự và để nói lên rằng chúng ta vui sướng được gặp lại nhau, như Thánh vịnh 132 đã biểu lộ:
 
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống sum vầy bên nhau!”
 
Niềm vui này phải được diễn tả cụ thể trong nghi thức đầu tiên của Thánh Lễ là sự tập họp của đoàn dân Chúa.
 
(Linh mục Giuse Vũ Thái Hoà, 40 Câu hỏi về Thánh Lễ, 1996; conggiao.org)