08/04/2018
441
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria

Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.

Bài huấn giáo hôm nay tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm thụ thai trinh khiết trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. (1) Mầu nhiệm này làm nổi bật chân lý về Đức Giêsu là Con Thiên Chúa: Đức Giêsu chỉ có một cha, Cha Hằng Hữu xét về thiên tính cũng là Cha xét về nhân tính. (2) Mầu nhiệm này cũng nêu cao vai trò của Thánh Thần trong việc Nhập Thể: Thánh Thần “trao ban” Lời Chúa cho nhân loại, liên kết thiên tính với nhân tính của Đức Giêsu, khởi đầu của cuộc tạo dựng mới, khi con người được mời vào chia sẻ sự sống thần linh.

 ****
 
BÀI 28: Ý NGHĨA VIỆC THỤ THAI TRINH KHIẾT
 
1.- Trong chương trình cứu rỗi, Thiên Chúa đã muốn cho Con Một của Người sinh bởi một trinh nữ. Quyết định của Thiên Chúa đòi hỏi một tương quan chặt chẽ giữa sự trinh khiết của Đức Maria và mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời. “Khi đối chiếu với toàn bộ mạc khải, cái nhìn đức tin có thể khám phá ra những lý do huyền nhiệm mà Thiên Chúa, -trong kế hoạch cứu rỗi- đã muốn cho Con của Người sinh bởi một trinh nữ. Những lý do này liên quan vừa tới bản thân và sứ mạng cứu chuộc của Đức Kitô, vừa về phía Đức Maria chấp nhận sứ mạng ấy nhắm tới toàn thể nhân loại” (GLCG, số 502).
 
Việc thụ thai trinh khiết, khi loại bỏ một người cha về phía loài người, khẳng định rằng người cha duy nhất của Đức Giêsu là Chúa Cha trên trời và việc sinh hạ của Con trong thời gian phản ánh lại việc sinh hạ Người từ thuở đời đời: Chúa Cha, Đấng đã sinh Chúa Con từ thuở đời đời, thì cũng sinh trong thời gian như là con người.
 
2.- Trình thuật Truyền Tin làm nổi bật bản tính là “Con Thiên Chúa”, do hậu quả của sự can thiệp của Thiên Chúa vào việc thụ thai: “Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên chị, quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên chị. Đấng bởi chị sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

Đấng sinh bởi Đức Maria đã là Con Thiên Chúa, do việc sinh hạ từ đời đời. Việc sinh hạ trinh khiết do sự can thiệp của Đấng Tối Cao chứng tỏ rằng Đức Giêsu cũng là Con Thiên Chúa, dù khi xét như là con người.
 
Việc mặc khải sự sinh hạ đời đời trong sự sinh hạ trinh khiết cũng được gợi lên qua những lời lẽ chứa đựng trong bài tựa của Phúc Âm thánh Gioan, khi nối kết việc tỏ mình của Thiên Chúa vô hình, nhờ tác động của “Con Một ở cung lòng Chúa Cha” (1,18), với việc Người đến thế gian: “Ngôi Lời trở nên người phàm và đến cư ngụ giữa chúng ta; và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang như là của Con Một bởi Chúa Cha, đầy tràn ân sủng và chân lý” (1,14).
 
Khi thuật lại cuộc sinh hạ của Đức Giêsu, hai thánh sử Luca và Mátthêu cũng khẳng định vai trò của Thánh Thần. Thánh Thần không phải là cha của Hài Nhi: Đức Giêsu chỉ là Con của Chúa Cha hằng cửu mà thôi (Lc 1,32-35); Chúa Cha, qua trung gian của Thánh Thần, đã tác động trong thế giới và sinh ra Ngôi Lời xét về bản tính loài người.
 
Thực vậy, trong khi Truyền Tin, thiên sứ đã gọi Thánh Thần là “quyền năng của Đấng Tối Cao” (Lc 1,35), phù hợp với Cựu Ước, trình bày Thánh Thần như là sinh lực thiên linh tác động trong cuộc sống con người, khiến cho con người có khả năng làm những hoạt động kỳ diệu. Quyền năng này, -vốn dĩ là Tình Yêu ở trong nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa- khi tỏ hiện ở mức tuyệt đỉnh trong mầu nhiệm Nhập Thể, có chức năng là ban Ngôi Lời Nhập Thể cho nhân loại.
 
3.- Cách riêng, Thánh Thần là Ngôi vị thông ban những kho tàng thiên linh cho con người, và chia sẻ với con người sự sống của Chúa. Thánh Thần, Đấng là sự kết hợp giữa Chúa Cha và Chúa Con trong mầu nhiệm Ba Ngôi, khi thực hiện việc sinh hạ trinh khiết của Đức Giêsu thì cũng liên kết con người với Thiên Chúa.
 
Mầu nhiệm Nhập Thể cũng làm nêu bật vẻ cao sang vô lường của chức phận làm mẹ trinh khiết của Đức Maria: việc thụ thai Đức Giêsu là kết quả của việc Người hợp tác quảng đại với tác động của Thánh Thần tình yêu, nguồn mạch của mọi sự phong nhiêu.
 
Do đó, trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, sự thụ thai trinh khiết là một cuộc loan báo cuộc tạo dựng mới: nhờ tác động của Thánh Thần, Đức Maria sinh ra Đấng sẽ là con người mới. Như sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã khẳng định “Đức Giêsu đã được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần trong cung lòng Trinh Nữ Maria, bởi vì Người là ông Ađam mới khai trương một cuộc tạo dựng mới” (số 504).
 
Trong mầu nhiệm của cuộc tạo dựng mới này, vai trò của chức làm mẹ trinh khiết của Đức Maria tỏa ngời đặc biệt. Khi gọi Đức Kitô là “Trưởng Tử của Đức Trinh Nữ”, thánh Irênêô nhắc nhở rằng, sau Đức Giêsu, còn nhiều người khác cũng được sinh bởi Đức Trinh Nữ, theo nghĩa là họ đã nhận được sự sống mới của Đức Kitô. “Đức Giêsu là Con Một của Đức Maria. Nhưng mà chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria mở rộng cho hết mọi người mà Đức Kitô đã đến để cứu chuộc: Đức Maria đã sinh ra một người Con mà Thiên Chúa đã đặt làm ‘trưởng nam của số đông anh em’ (Rm 8,29), nghĩa là của các tín hữu mà Đức Maria đã cộng tác vào việc sinh hạ và đào tạo với một tình yêu hiền mẫu” (GLCG, số 501).
 
4.- Sự thông ban đời sống mới cũng là sự thông ban ơn làm con Thiên Chúa. Ở đây chúng ta có thể nhớ lại viễn ảnh mà thánh Gioan đã mở ra trong lời tựa của Phúc Âm: Đấng được Thiên Chúa sinh ra thì đã ban cho những tín hữu quyền được trở thành con cái của Thiên Chúa (xc. Ga 1,12.13). Sự sinh hạ trinh khiết kéo dài tình phụ tử của Thiên Chúa: con người trở thành dưỡng tử của Thiên Chúa trong Đấng là Con của Đức Trinh Nữ và của Chúa Cha.
 
Việc chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc sinh hạ trinh khiết cho chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa đã chọn cho Con mình một người Mẹ đồng trinh, để ban cho nhân loại cách rộng rãi tình Cha của Ngài.
 
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
(Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.)