13/06/2018
488
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria

Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.

Sau khi đã mời gọi Đức Maria đảm nhận chức làm Mẹ các tín hữu, Chúa Giêsu quay sang môn đệ yêu dấu để yêu cầu anh hãy đón nhận Đức Maria làm Mẹ. Những lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu tạo nên mối tình mẫu tử giữa Mẹ Maria với mỗi người tín hữu. Lòng thảo hiếu mà các tín hữu dành cho Mẹ dựa trên lời ký thác của Chúa Giêsu.
****

 
BÀI 50: “ĐÂY LÀ MẸ CỦA CON”
 
1.- Sau khi đã ký thác môn đệ Gioan cho Đức Maria với những lời:“Hỡi người nữ, đây là con của bà!”, từ trên Thập Giá Chúa Giêsu quay sang người môn đệ yêu dấu và nói với anh: “Đây là mẹ của anh!” (Ga19,26-27). Với những lời này, Đức Giêsu mặc khải cho Đức Maria tuyệt đỉnh của chức làm mẹ: vì là Mẹ của Đấng Cứu Thế, Đức Maria cũng là mẹ của những người được cứu chuộc, mẹ của tất cả các phần tử của Nhiệm Thể Con mình.
 
Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận trong thinh lặng việc được nâng lên tới chóp đỉnh của chức làm mẹ về ân sủng, cũng như trước đây, Người đã ưng nhận qua tiếng “Xin vâng” lúc Truyền Tin.
 
Đức Giêsu không những nhắn nhủ ông Gioan hãy chăm sóc Đức Maria với một tình yêu đặc biệt, nhưng còn ủy thác Mẹ cho ông để nhìn nhận như là mẹ của mình.
 
Trong bữa Tiệc ly, “môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến” đã lắng nghe lệnh truyền của Thầy mình: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 15,12) và, khi tựa đầu trên ngực của Chúa, người môn đệ đã nhận lãnh một dấu hiệu đặc biệt của tình yêu. Những cảm nghiệm đó đã chuẩn bị cho ông lĩnh hội những lời của Đức Giêsu mời gọi hãy đón tiếp kẻ mà Thầy đã ban làm mẹ, và hãy yêu mến Người như chính Thầy với tình con cái hiếu thảo.
 
Ước chi hết mọi người biết khám phá ra nơi những lời của Đức Giêsu: “Đây là mẹ con!”, lời mời gọi hãy đón nhận Đức Maria làm mẹ, và hãy đáp lại tình mẹ của Người bằng lòng hiếu thảo.
 
2.- Qua lời ký thác của Đức Kitô cho người môn đệ yêu dấu, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thích đáng của lòng tôn kính mà Hội Thánh dành cho Mẹ Maria {1}. Thực vậy, lòng tôn kính này đặt các Kitô hữu trong mối tình con thảo của Đức Giêsu đối với Thân Mẫu của mình, và nó giúp cho các tín hữu được tăng trưởng trong tình yêu mến đối với cả hai vị.
 
Lòng tôn kính mà Hội Thánh dành cho Đức Trinh Nữ Maria không phải chỉ là kết quả của một sáng khởi bộc phát của các tín hữu khi đứng trước một nhân vật cao trọng và ý thức vai trò của Người trong công cuộc cứu chuộc, nhưng nó dựa trên ý định của Chúa Kitô. Những lời nói “Đây là mẹ của con!” bộc lộ ý định của Chúa Giêsu muốn khơi dậy nơi các tín hữu một thái độ yêu mến và tin tưởng đối với Đức Maria, dẫn đưa họ tới việc nhìn nhận Người như người mẹ của mình, mẹ của hết mọi tín hữu.
 
Khi đến thụ giáo với Đức Maria, các môn đệ cũng như ông Gioan sẽ học biết cách hiểu biết Chúa Kitô một cách sâu đậm hơn, và thể hiện một mối tương quan yêu mến sâu xa bền bỉ hơn với Chúa.
 
Đồng thời, các tín hữu cũng khám phá ra niềm vui biết ký thác nơi tình mẹ của Đức Maria, sống như những người con cái thảo hiếu ngoan ngoãn.
 
Lịch sử của lòng đạo đức Kitô giáo dạy cho chúng ta biết rằng Đức Maria là con đường dẫn tới Chúa Kitô, và lòng thảo hiếu đối với Mẹ Maria không làm suy giảm lòng kính mến đối với Đức Giêsu; trái lại nó còn làm cho lòng kính mến đó tăng gia và tiến tới mức độ trọn hảo cao siêu.
 
Những thánh điện kính Đức Mẹ rải rác trên khắp thế giới chứng tỏ cho thấy những kỳ công mà ơn thánh Chúa đã được thực hiện qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Thân Mẫu của Chúa Kitô và là mẹ của chúng ta.
 
Được thu hút bởi sự hiền dịu của Người, những kẻ chạy đến cùng Đức Maria cũng tìm thấy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc và là Chủ tể của đời họ.
 
Nhất là những người nghèo, chịu thử thách trong tâm hồn hay về vật chất, họ được gặp thấy nơi Đức Mẹ Chúa Trời một chỗ ẩn náu và an bình, họ khám phá ra rằng sự phú quý đích thực nằm ở ơn cải hóa và đi theo Chúa Kitô.
 
3.- Trong nguyên bản Hy Lạp, bản văn Phúc Âm tiếp tục như sau: “Từ giờ đó người môn đệ đón tiếp Người vào số tài sản của mình” (Ga 19,27). Bản văn nhấn mạnh thái độ mau mắn và quảng đại của ông Gioan đón nhận Thân Mẫu của Chúa Giêsu, cũng như cho chúng ta biết về tâm tình của ông như là kẻ bảo vệ trung thành và một con ngoan ngoãn của Đức Trinh Nữ Maria.
 
“Giờ” của sự tiếp đón cũng là giờ hoàn tất công trình cứu chuộc {2}. Chính trong bối cảnh đó mà chức làm Mẹ thiêng liêng của Đức Maria bắt đầu, cũng như bắt đầu việc tỏ lộ mối tương quan giữa Người với các môn đệ của Chúa.
 
Thánh Gioan đã tiếp đón Mẹ “vào giữa khối tài sản của mình”. Lối nói này xem ra muốn nêu bật thái độ của ông Gioan, đầy tôn kính và yêu mến: không những ông đã tiếp rước Đức Maria vào nhà của mình, nhưng nhất là ông đã sống một cuộc chia sẻ hiệp thông với Mẹ Maria. Thực vậy, theo tiếng Hy Lạp, “giữa khối tài sản của mình” không phải chỉ hiểu về khối tài sản vật chất, bởi vì -như thánh Augustinô đã nói-, ông Gioan không có tài sản riêng tư nào hết (In Ioannis Evàngelium, tractatus 119,3), nhưng những lời đó ám chỉ tài sản thiêng liêng và những hồng ân do Chúa Kitô đã ban: ân sủng (Ga 1,16), Lời Chúa (Ga 12,48; 17,8), Thánh Thần (Ga 7,39; 14,17), Thánh Thể (Ga 6,32-58)... Trong số những hồng ân mà người môn đệ đã nhận lãnh từ tình thương của Chúa Giêsu, ông cũng đón nhận Đức Maria như là mẹ, thiết lập với Người một mối thông hiệp sự sống sâu đậm.

Ước chi mỗi người Kitô hữu, theo gương của người môn đệ yêu dấu, “hãy đưa Đức Maria về nhà mình”, hãy dành chỗ cho Người trong cuộc sống hằng ngày của mình, biết nhìn nhận một vai trò của Người mà Chúa đã xếp đặt trong con đường cứu rỗi.
 
Chú thích:
{1} Xc. Bài 66.
{2} Tại Cana, Chúa Giêsu nói với Đức Maria: “Giờ chưa đến” (Ga 2,4). Theo các nhà chú giải, trong Phúc Âm thánh Gioan, tiếng “giờ” mang một ý nghĩa chuyên môn, ám chỉ “giờ” mà Chúa Giêsu thực hiện việc cứu chuộc trên thập giá (Ga 12,23.27; 13,1).
 
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
(Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.)