28/06/2018
502
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria

Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.

Trải qua truyền thống lâu đời của Hội Thánh, những lý do sau đây đã được viện dẫn để giải thích niềm tin về việc Đức Mẹ được Chúa đem cả hồn lẫn xác về thiên quốc: 1/ Sự liên kết chặt chẽ của Đức Maria vào số phận của Con mình. 2/ Chức làm Mẹ Thiên Chúa. 3/ Lòng hiếu thảo của Chúa Giêsu. 4/ Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. – Ngoài ra, chân lý Đức Maria Hồn Xác Lên Trời cũng đề cao phẩm giá của phụ nữ và của thân xác.
****

 
BÀI 55: CHÂN LÝ VỀ ĐỨC MARIA LÊN TRỜI TRONG TRUYỀN THỐNG CỦA HỘI THÁNH
 
1.- Truyền thống lâu đời của Hội Thánh đã làm nêu bật rằng chân lý Đức Maria lên trời nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, và nó dựa trên sự tham gia đặc biệt của Đức Maria vào sứ vụ của Con mình. Ngay từ thiên niên thứ nhất, các văn hào Kitô giáo đã diễn tả chân lý theo chiều hướng đó.
 
Những chứng tá, tuy còn sơ sài, đã được gặp thấy nơi thánh Ambrosiô, thánh Epiphaniô, giám mục Timôthê Giêrusalem. Thánh Germanô Constantinopolis (+ năm 733) đã đặt những lời sau đây trên môi của Đức Giêsu tới dẫn đưa Mẹ mình về trời: “Con mà ở đâu thì Mẹ cũng phải ở đó, ôi Mẹ không bao giờ lìa khỏi Con...” (Homilia 3 in Dormitionem).
 
Ngoài ra, cũng theo truyền thống Giáo Hội, một lý do căn bản của việc Đức Mẹ lên trời là chức làm Mẹ Thiên Chúa. Niềm thâm tín này đã được gặp thấy trong một bản trình thuật ngụy thư thuộc thế kỷ thứ V, gán cho ông Melitô. Tác giả tưởng tượng Chúa Kitô chất vấn ông Phêrô và các thánh Tông Đồ về số phận dành cho Đức Maria, và các ngài trả lời Chúa như sau: “Lạy Chúa, Chúa đã chọn nguời nữ tì này để trở thành cung điện vô nhiễm của Chúa... Chúng con nghĩ rằng thật là chính đáng, cũng như sau khi đã chiến thắng tử thần Chúa ngự trị trong vinh quang, thì xin Chúa cũng hãy cho thân xác của thân mẫu sống lại và dẫn đưa về trời với Chúa”. (De transitu V. Mariae, 16). Như vậy có thể khẳng định rằng chức làm Mẹ Thiên Chúa, đã biến thân xác của Đức Maria thành cung điện vô nhiễm của Chúa Kitô, là nền tảng cho số phận vinh quang của Mẹ.
 
2.- Thánh Germano, trong một bản văn tình tứ đã chủ trương rằng chính mối tình của Đức Giêsu đối với Thân Mẫu đòi hỏi sự kết hợp của Đức Maria với Con mình ở trên trời: “Cũng như một Hài Nhi tìm kiếm và ước ao sự hiện diện của Mẹ mình, cũng như một bà mẹ thích sống bên cạnh con mình, thì đối với Mẹ, đâu có ai nghi ngờ gì về tình mẫu tử đối với quý Tử và Chúa, thật là xứng hợp để Mẹ trở về với Người. Dù sao đi nữa không phải là điều thích hợp khi mà Chúa muốn bày tỏ lòng hiếu thảo qua việc đưa Mẹ về ở bên cạnh Người hay sao?” (Homilia 1 in Dormitionem). Trong một đoạn khác, tác giả liên kết khía cạnh riêng tư của mối tương quan giữa Đức Kitô và Đức Maria với chiều kích cứu chuộc của chức làm mẹ, và ông nói rằng: “Cần phải để cho bà mẹ của Sự Sống chia sẻ cung điện của Sự Sống” (ibid.)
 
3.- Theo một vài giáo phụ, một luận cứ khác làm nền tảng của đặc ân Đức Mẹ lên trời là sự tham gia của Đức Maria vào công trình cứu độ.
 
Thánh Gioan Đamascô nhấn mạnh tới mối tương quan giữa sự tham dự vào cuộc Khổ Nạn và sự tham dự vào số phận vinh quang: “Cần phải để cho Đấng đã thấy Con mình ở trên Thập Giá và đã nhận lãnh lưỡi gươm đau khổ vào lòng... được chiêm ngưỡng cũng người Con đó ngự bên hữu Chúa Cha” (Homilia 2). Dưới ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, thực là xứng hợp để cho người Mẹ được tôn vinh sau khi chết, cùng với Con của mình.
 
Công Đồng Vaticanô II, khi nhắc tới mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời ở trong Hiến chế Tín lý về Hội Thánh, đã lôi kéo chú ý tới đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội: “Chính vì được gìn giữ cho khỏi tội nguyên tổ” (HT 59), Đức Maria không thể nào ở lì trong tình trạng chết chóc giống như bao người khác, cho đến ngày tận thế.
 
Việc không mắc tội tổ tông truyền và sự thánh thiện hoàn hảo ngay từ lúc bắt đầu cuộc sống đòi hỏi đối với Thân Mẫu Thiên Chúa sự tôn vinh hoàn toàn của linh hồn và của thân xác.
 
4.- Khi chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Maria lên trời, chúng ta có thể hiểu kế hoạch của Chúa Quan Phòng dành cho nhân loại: sau Chúa Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Maria là loài thụ tạo đã thực hiện trước hết lý tưởng của thời cánh chung; Người đã hưởng trước dồi dào hạnh phúc trọn vẹn được hứa cho những kẻ được Chúa tuyển chọn qua việc thân xác được sống lại.
 
Trong mầu nhiệm Đức Maria lên trời chúng ta cũng có thể thấy ý định của Thiên Chúa muốn thăng tiến người phụ nữ.
 
Tương tự như điều đã xảy ra vào lúc khởi nguyên nhân loại và lịch sử cứu rỗi, trong chương trình của Thiên Chúa, lý tưởng cánh chung được mạc khải không phải qua một cá thể nhưng là qua một đôi. Vì thế trong vinh quang trên trời, bên cạnh Chúa Kitô Phục Sinh, còn có một người nữ được phục sinh, đó là Đức Maria: ông Ađam mới và bà Evà mới, hoa trái đầu tiên của sự phục sinh thân xác của toàn thể nhân loại.
 
Dĩ nhiên, điều kiện cánh chung của Chúa Kitô và của Mẹ Maria không nằm trên một bình diện ngang nhau. Đức Maria, bà Evà mới, đã lãnh nhận từ Đức Kitô, ông Ađam mới, sự sung mãn của ơn thánh và vinh quang trên trời, bởi vì Đức Maria được sống lại nhờ Chúa Thánh Thần bởi quyền năng bá chủ của Thánh Tử.
 
5.- Mặc dù vắn tắt nhưng những ghi chú này cũng cho phép nêu bật rằng việc Đức Maria lên trời mặc khải phẩm giá cao quý của thân xác con người. Thời đại tân tiến thường hạ giá thân xác, đặc biệt là thân xác phụ nữ. Mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tuyên dương số phận siêu nhiên và phẩm giá của hết mọi thân xác con người, được Chúa gọi làm dụng cụ của sự thánh thiện và thông phần vào vinh quang thiên quốc.
 
Đức Maria đã đi vào vinh quang thiên quốc bởi vì Người đã đón nhận Con Thiên Chúa trong cung lòng trinh khiết và trong trái tim của Người. Khi nhìn lên Đức Maria, người Kitô hữu học cách khám phá ra giá trị của thân xác mình và gìn giữ nó như Đền Thờ của Thiên Chúa, trong khi đợi chờ ngày sống lại. Việc lên trời của Đức Maria, một đặc ân được dành riêng cho Đức Mẹ Chúa Trời, trở thành một giá trị vô biên cho cuộc sống và thân phận của toàn thể loài người.
 
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
(Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.)