02/07/2018
500
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria

Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.

Sau khi đã trình bày mối liên hệ của Đức Maria với Chúa Kitô, qua công cuộc Nhập Thể và Cứu Chuộc, từ bài hôm nay, chủ đề được hướng sang mối liên hệ của Đức Maria với Hội Thánh, nhiệm thể của Chúa Kitô và hoa trái của hồng ân cứu chuộc. Đức Maria được Chúa Giêsu ủy thác chức vụ làm mẹ các môn đệ của Chúa, tức là mẹ của Hội Thánh. Đồng thời, Đức Maria cũng là một phần tử của Hội Thánh, bởi vì Mẹ cũng đã hưởng nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.
****

 
BÀI 57: ĐỨC MARIA PHẦN TỬ SIÊU VIỆT CỦA HỘI THÁNH
 
1.- Vai trò vô song của Đức Maria trong công trình cứu chuộc mời gọi chúng ta đào sâu thêm mối tương quan giữa Người với Hội Thánh.
 
Theo một vài tác giả, Đức Maria không thể nào được coi như là phần tử của Hội Thánh, bởi vì các đặc ân được trao ban cho Người (Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thân Mẫu của Thiên Chúa, sự cộng tác đặc biệt vào công trình cứu chuộc) đã đặt Người vào một điều kiện ở trên cộng đoàn các tín hữu.
 
Tuy nhiên Công Đồng Vatican II đã không ngần ngại trình bày Đức Maria như là phần tử của Hội Thánh, nhưng cũng xác nhận rằng Đức Maria là một phần tử “ưu việt và độc nhất vô nhị” {1} (HT 53): Đức Maria là hình ảnh, khuôn mẫu và là Mẹ của Hội Thánh. Mặc dù khác biệt với những tín hữu khác do những đặc ân phi thường được Chúa ban, nhưng Đức Maria thuộc về Hội Thánh và là một phần tử của Hội Thánh.
 
2.- Giáo huấn của Công Đồng Vatican II đã tìm được nền tảng ngay từ trong Kinh Thánh. Sách Tông Đồ Công Vụ đã cho thấy Đức Maria hiện diện ngay từ thuở ban đầu trong cộng đoàn tiên khởi (Cv 1,14), khi mà  Người cùng với các môn đệ và một vài phụ nữ, chia sẻ niềm trông đợi vào Chúa Thánh Thần sẽ đáp xuống trên họ. Sau ngày lễ Hiện Xuống, Đức Maria tiếp tục sống tình thông hiệp huynh đệ giữa cộng đoàn, tham dự vào những kinh nguyện, việc lắng nghe huấn giáo của các Tông Đồ và việc “bẻ bánh”, nghĩa là cử hành Thánh Thể (Cv 2,42). Đấng trước đây đã sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa Giêsu tại nhà Nadarét, thì giờ đây trong Hội Thánh sống kết hiệp với Con mình hiện diện trong bí tích Thánh Thể.
 
3.- Là Thân Mẫu của Con Một Thiên Chúa, Đức Maria là Mẹ của Cộng Đoàn làm nên Nhiệm Thể Đức Kitô và đồng hành với họ trong những bước đường đầu tiên.
 
Khi chấp nhận sứ mạng làm mẹ này, Đức Maria đã dốc toàn lực để linh hoạt cuộc sống của Hội Thánh bằng sự hiện diện hiền mẫu và gương mẫu. Sự liên đới này phát xuất từ chỗ Người là một thành phần của cộng đoàn những kẻ được cứu chuộc. Thực vậy, khác với Con của mình, Đức Maria cần được cứu chuộc, bởi vì “trong dòng dõi ông Adong, Người được kết hiệp với hết mọi người cần được cứu độ (HT 53). Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội đã miễn trừ người khỏi tì vết tội lỗi, nhờ ảnh hưởng cứu độ đặc biệt của Chúa Cứu Thế.
 
“Là một phần tử ưu việt và độc nhất vô nhị của Hội Thánh”, Đức Maria đã sử dụng những hồng ân do Chúa ban để thể hiện hoàn hảo hơn tình liên đới với các em trong Thánh Tử, từ nay trở thành con cái của Người.
 
4.- Như là một phần tử của Hội Thánh, Đức Maria phục vụ anh chị em của mình qua sự thánh thiện bản thân, hoa trái của ơn thánh Chúa và sự hợp tác trung thành của bản thân. Đối với các Kitô hữu, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội trở thành sự nâng đỡ hữu hiệu trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, và sự khích lệ hãy sống xứng đáng những kẻ đã được Đức Kitô cứu chuộc, những người được Thánh Thần thánh hóa, những nghĩa tử của Chúa Cha.
 
Được hội nhập vào cộng đoàn đầu tiên, “Đức Maria Thân Mẫu của Chúa Giêsu” (Cv 1,14) đã được hết mọi người tôn trọng và kính mến. Mỗi người hiểu được vai trò siêu việt của kẻ đã sinh ra Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc duy nhất của hết mọi người. Ngoài ra, đặc tính khiết trinh của tình Mẹ ban cho Người được làm chứng tá cho sự đóng góp đặc biệt vào công ích của Giáo Hội do kẻ nào khước từ sự phong nhiêu tự nhiên nhờ Chúa Thánh Thần xui khiến, ngõ hầu có thể hoàn toàn đặt mình phục vụ Nước Thiên Chúa.
 
Được kêu gọi cộng tác mật thiết với Hy Lễ của Con mình và vào việc ban đời sống thần linh cho nhân loại, Đức Maria còn tiếp tục chức vụ làm mẹ sau ngày lễ Hiện Xuống. Mầu nhiệm tình yêu chứa đựng nơi cây Thập Giá đã thúc đẩy nhiệt tình tông đồ của Người, và thúc đẩy Người hăng say quảng bá Tin Mừng, với tư cách là phần tử của Hội Thánh.
 
Những lời nói của Chúa Kitô trên Thập Giá: “Hỡi người nữ, đây là con của bà” (Ga 19,26), qua đó Đức Maria được ủy thác vai trò làm mẹ của tất cả mọi người tín hữu, đã mở ra cho Người những chân trời mới của chức phận làm mẹ. Hồng ân Chúa Thánh Thần, được trao ban vào lễ Ngũ Tuần để thực thi chức phận đó, đã thúc đẩy Người mang lại sự giúp đỡ của tình mẫu tử cho những người đang trên đường tiến tới việc hoàn tất Nước Chúa.
 
5.- Là phần tử ưu việt của Hội Thánh, Đức Maria đã sống một mối tương quan độc nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa: với Chúa Cha, với Chúa Con và với Chúa Thánh Thần.
 
Công Đồng Vatican II, khi gọi Đức Maria là “Thân Mẫu của Con Thiên Chúa, vì thế là… Ái Nữ của Chúa Cha và Đền Thờ của Chúa Thánh Thần” (HT 53), nhắc nhớ rằng hiệu quả trước tiên của tình thương Chúa Cha là chức làm Mẹ Thiên Chúa.
 
Ý thức về hồng ân đó, Đức Maria đã chia sẻ với các tín hữu khác thái độ tùng phục hiếu thảo và biết ơn, khuyến khích mỗi người hãy biết nhận ra những dấu hiệu của tình Chúa lân tuất trong cuộc sống của mình.
 
Công Đồng đã dùng từ ngữ “Đền Thờ” (sacrarium) của Chúa Thánh Thần, nhằm nêu bật mối dây hiện diện, yêu mến và hợp tác giữa Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Thánh Thần. Đức Maria, được thánh Phanxicô Assissi gọi là “Hiền Thê của Chúa Thánh Thần”, khích lệ bằng gương sáng của mình các phần tử khác của Hội Thánh hãy quảng đại tín thác vào tác động huyền diệu của Thánh Linh, và hãy luôn sống trong tình thông hiệp yêu mến với Ngài.
 
Chú thích:
{1} “Supereminens prorsusque singulare membrum Ecclesiae”
 
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
(Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.)