06/07/2018
535
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria

Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.

Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu, là gương mẫu cho Hội Thánh học biết cách thi hành sứ mạng làm mẹ các tín hữu. Hội Thánh làm mẹ vì sinh ra con cái vào đời sống siêu nhiên, nhờ việc truyền giảng Tin Mừng, cử hành Bí Tích. Hội Thánh học hỏi nơi Đức Maria cách thức làm mẹ, nghĩa là nhờ việc lắng nghe và tuân hành Lời Chúa, nhờ lòng bác ái.
****
BÀI 59: MẪU GƯƠNG LÀM MẸ CHO HỘI THÁNH
 
1.- Chính nơi chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa mà Công Đồng nhận ra nền tảng của một mối tương quan đặc biệt liên kết Đức Maria với Hội Thánh. Trong Hiến chế Tín lý về Hội Thánh chúng ta đọc thấy như sau: “Đức Trinh Nữ rất thánh, nhờ hồng ân và chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa liên kết Người với Con là Đấng Cứu Chuộc, và nhờ những ân sủng và chức vụ đặc biệt, cũng được kết hợp rất chặt chẽ với Hội Thánh” (số 63). Hiến chế Tín lý về Hội Thánh luôn luôn lặp lại tiền đề này khi soi sáng những chức vụ “điển hình” và “mẫu gương”, mà Đức Trinh Nữ thực hiện đối với Nhiệm Thể Chúa Kitô: “Thực vậy, trong mầu nhiệm Hội Thánh, kẻ cũng đáng được gọi là mẹ và trinh nữ, thì Đức Trinh Nữ Maria đã đi tiên phong, đã trưng ra một mẫu gương vừa là trinh nữ vừa là mẹ một cách siêu việt và độc nhất vô nhị” (ibid.).
 
Chức làm mẹ của Đức Maria đã được định nghĩa như là “siêu việt và độc nhất vô nhị”, bởi vì nó là một sự kiện duy nhất và độc đáo: thực vậy Đức Maria, trước khi thực hiện chức vụ làm mẹ đối với loài người, thì đã là Mẹ của Con Một Thiên Chúa làm người. Còn Hội Thánh là mẹ xét vì đã sinh Đức Kitô một cách thiêng liêng ở nơi các tín hữu, và do đó thực hiện chức làm mẹ đối với các chi thể của Nhiệm Thể.
 
Vì thế đối với Hội Thánh, Đức Trinh Nữ trở thành một khuôn mẫu cao hơn, chính bởi vì tính cách duy nhất của đặc ân làm Mẹ Chúa Trời.
 
2.- Hiến chế Tín lý về Hội Thánh, khi tìm hiểu thêm chức làm mẹ của Đức Maria, còn nhắc nhớ rằng chức làm mẹ còn được thực hiện qua những tâm tình nội tại của linh hồn: “Nhờ lòng tin và sự vâng phục, Đức Maria đã sinh ra Con của Chúa Cha dưới đất này, tuy không biết tới người nam, nhưng dưới bóng rợp của Chúa Thánh Thần, giống như bà Evà mới, khi tin không phải là vào con rắn cũ nhưng là vào thiên sứ của Chúa, với một đức tin không hề nao núng vì nghi nan” (HT 63).
 
Qua những lời vừa trích, hẳn là đức tin và sự suy phục của Đức Maria vào lúc Truyền Tin trở thành những nhân đức để cho Hội Thánh bắt chước và, một cách nào đó, đã khởi sự cho chặng đường làm mẹ trong việc phục vụ những người được gọi lãnh ơn cứu chuộc.
 
Chức làm Mẹ Thiên Chúa không thể tách ra khỏi chiều kích phổ quát, đã được nằm trong chương trình của Thiên Chúa; Công Đồng đã không ngần ngại nhìn nhận như sau: “Đức Maria đã sinh hạ một người Con, mà Thiên Chúa đã đặt làm trưởng tử của vô vàn anh em (xc. Rm 8,29), nghĩa là của những tín hữu mà Đức Maria đã cộng tác vào việc sinh đẻ và huấn luyện với tình mẫu tử” (HT 63).
 
3.- Hội Thánh trở thành bà mẹ khi nhận lấy Đức Maria làm khuôn mẫu. Về điểm này, Công Đồng khẳng định như sau: “Hội Thánh, khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện huyền diệu của Đức Maria, khi bắt chước lòng yêu mến và khi trung thành thi hành ý muốn của Chúa Cha, thì cũng trở thành Mẹ, nhờ Lời của Chúa được đón nhận một cách trung tín. Thực vậy, nhờ lời giảng và bí tích Rửa Tội, Hội Thánh đã sinh vào đời sống mới và bất tử những người con được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần và sinh bởi Thiên Chúa” (HT 64).
 
Khi phân tích việc mô tả chức vụ làm mẹ của Hội Thánh, chúng ta có thể ghi nhận rằng, sự sinh trưởng của người Kitô hữu được gắn bó một cách nào đó với sự sinh trưởng của Chúa Giêsu, tựa như là một sự phản chiếu: các Kitô hữu “được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần” và việc sinh trưởng của họ, hoa quả của lời giảng và của bí tích Rửa Tội, cũng giống như sự sinh trưởng của Chúa Cứu Thế.
 
Ngoài ra, Hội Thánh, khi chiêm ngưỡng Đức Maria, thì cũng bắt chước lòng yêu mến của Người, việc trung tín đón nhận Lời của Chúa và sự ngoan ngoãn thi hành ý muốn của Chúa Cha. Vì thế khi dõi theo gương mẫu của Đức Maria, Hội Thánh thực hiện một chức vụ làm mẹ thiêng liêng cách phong phú.
 
4.- Chức vụ làm mẹ của Hội Thánh không làm cho chức vụ làm mẹ của Đức Maria trở thành thừa thãi. Đức Maria tiếp tục thi hành chức vụ làm mẹ trên đời sống của các Kitô hữu, và đem lại cho Hội Thánh một khuôn mặt từ mẫu. Dưới ánh sáng của Đức Maria, chức vụ làm mẹ của Cộng Đoàn Hội Thánh được mời gọi xuất hiện dưới một dạng thức cụ thể hơn, -chứ không phải là mông lung- và thân thương hơn đối với từng con người đã được Đức Kitô cứu chuộc.
 
Khi tỏ ra là Mẹ của hết mọi tín hữu, Đức Maria gợi lên nơi họ những mối tương quan huynh đệ thiêng liêng và đối thoại không ngừng. Kinh nghiệm đức tin hằng ngày, ở mọi thời đại và mọi nơi, cho thấy sự cần thiết ở nơi nhiều người muốn ký thác cho Đức Maria những ưu tư của cuộc sống thường nhật, và tin tưởng cởi mở cõi lòng để xin Đức Mẹ cầu bầu cho họ nhận được sự che chở và trấn an.
 
Những lời cầu khẩn dâng lên Đức Maria từ phía những con người thuộc hết mọi thời đại, những hình thức đa dạng biểu lộ lòng tôn kính Đức Maria, những cuộc hành hương tiến vào các thánh địa nhắc nhớ những kỳ công mà Thiên Chúa Cha đã thực hiện nhờ Thân Mẫu của Con Người: tất cả những điều đó chứng tỏ ảnh hưởng diệu kỳ mà Đức Maria đã thực hiện trong đời sống của Hội Thánh. Lòng hiếu thảo của Dân Chúa đối với Đức Maria chứng tỏ cho thấy nhu cầu muốn nối kết những tương quan thân tình với Mẹ trên trời.
 
Đồng thời chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria nâng đỡ và tăng cường việc thực hiện chức làm mẹ của Hội Thánh một cách cụ thể.
 
Hai người mẹ: Hội Thánh và Đức Maria, đều quan trọng đối với đời sống Kitô hữu. Có thể nói được rằng một bên thì thi hành chức vụ làm mẹ một cách khách quan hơn, bên kia thì nội tâm hơn.
 
Hội Thánh trở thành mẹ bằng việc rao giảng Lời Chúa, bằng việc cử hành các bí tích, cách riêng là bằng bí tích Rửa Tội, bằng việc cử hành Thánh Thể và việc tha thứ tội lỗi.
 
Chức làm mẹ của Đức Maria được diễn tả trong hết mọi lãnh vực của việc thông ban ơn thánh, cách riêng trong bối cảnh của những mối tương quan liên-bản-vị.
 
Đó là hai chức làm mẹ không thể tách rời nhau được: thực vậy, cả hai đều bày tỏ cũng một tình thương của Thiên Chúa muốn thông đạt cho loài người.
 
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
(Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.)