08/07/2018
643
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria

Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.

Đức Maria là gương mẫu cho Hội Thánh về đức trinh khiết theo nghĩa là cẩn thủ đức tin vẹn toàn. Ngoài ra Đức Maria còn là gương mẫu cho việc thực hành đức khiết tịnh tùy theo bậc sống của mỗi người: độc thân, hôn nhân, tận hiến.
****

 
BÀI 60: MẪU GƯƠNG TRINH KHIẾT CHO HỘI THÁNH
 
1.- Hội Thánh là Mẹ và Trinh Nữ.
 
Sau khi đã khẳng định Hội Thánh là mẹ theo gương Đức Maria, Công Đồng gán cho Hội Thánh tước hiệu là trinh nữ và giải thích ý nghĩa như sau: “Hội Thánh cũng là người trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng trung nghĩa đã hiến cho Phu quân; noi gương Mẹ của Chúa mình, nhờ thần lực của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh bảo tồn trinh bạch đức tin được toàn vẹn, đức cậy được bền vững và đức mến được chân thành” (HT 64).
 
Do đó, Đức Maria cũng là gương mẫu cho Hội Thánh về đức trinh khiết. Về điểm này, cần phải minh xác rằng đức trinh khiết không thuộc về Hội Thánh theo nghĩa chặt bởi vì nó không tượng trưng cho bậc sống của đại đa số các tín hữu. Thực vậy, do chương trình quan phòng của Thiên Chúa, con đường hôn nhân là điều kiện phổ thông hơn cả, và có thể nói là chung cho tất cả những người được kêu gọi vào đức tin. Hồng ân trinh khiết được dành riêng cho một số tín hữu được kêu gọi đảm nhận một sứ vụ đặc biệt giữa lòng Hội Thánh.
 
Tuy vậy, khi trưng dẫn đạo lý của thánh Augustinô, Công Đồng nhấn mạnh rằng Hội Thánh là trinh nữ theo một nghĩa thiêng liêng là sự toàn vẹn của đức tin, đức cậy và đức mến. Do đó, Hội Thánh không phải là trinh nữ trong thân xác của các phần tử của mình, nhưng là trinh khiết trong tinh thần, nghĩa là “đức tin toàn vẹn, đức cậy bền vững, đức mến chân thành” (In Evàngelium Ioannis, Tractatus 13,12).
 
Vì thế, Hiến chế Tín lý về Hội Thánh đã vội vàng nhắc nhở rằng, đức trinh khiết của Đức Maria, mẫu gương cho Hội Thánh, bao hàm cả chiều kích thể lý, nhờ đó Đức Maria đã thụ thai Đức Giêsu cách trinh khiết do quyền năng của Chúa Thánh Thần, không do sự can thiệp của người nam.
 
Đức Maria vừa trinh khiết về thân xác vừa trinh khiết về tâm hồn, do ý định muốn sống thân mật với Thiên Chúa mà Người đã bộc lộ vào lúc Truyền Tin. Do đó Đấng được kêu cầu như là “Trinh Nữ giữa các trinh nữ” trở thành một gương mẫu cao vời cho sự trong trắng và tận hiến cho Chúa. Cách riêng Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời cho các trinh nữ Kitô hữu và cho tất cả những ai đã tận hiến cho Chúa cách tuyệt đối qua những hình thức khác nhau của đời sống tận hiến. Do đó, sau khi đã thực hiện một vai trò quan trọng trong công trình cứu chuộc, Đức Trinh khiết của Mẹ Maria vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng tới đời sống của Hội Thánh.
 
3.- Chúng ta đừng nên quên rằng khuôn mẫu đệ nhất và cao vời của hết mọi đời khiết tịnh {1} là chính Đức Kitô. Tuy nhiên, Đức Maria là một mẫu gương đặc biệt cho đức khiết tịnh sống vì yêu mến Chúa Giêsu.
 
Đức Maria khuyến khích tất cả các Kitô hữu hãy sống đức khiết tịnh theo bậc của mình, và hãy tín thác vào Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau của cuôc sống. Đấng đã từng là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho các tín hữu khám phá ra thân xác của mình như là Đền Thờ của Chúa (xc. 1 Cr 6,19) và biết tôn trọng vẻ cao quý và thánh thiện của thân xác.
 
Các thanh thiếu niên nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để đi tìm một tình yêu chân chính và kêu cầu sự cứu giúp của Mẹ để trung thành trong đức thanh tịnh.
 
Đức Maria nhắc nhớ cho các đôi vợ chồng những giá trị căn bản cho hôn nhân giúp cho họ vượt lên cơn cám dỗ thất vọng nản chí, và vượt lên những đam mê muốn khống chế con tim của họ. Việc Đức Maria tận hiến trót đời cho Thiên Chúa trở nên một động lực thôi thúc họ sống trong tình chung thủy, và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn đe dọa sự thông hiệp vợ chồng.
 
4.- Công Đồng đã khuyến khích các tín hữu hãy nhìn lên Đức Maria ngõ hầu bắt chước một cách trinh bạch đức tin toàn vẹn, đức cậy và đức mến {2}. Bảo tồn đức tin tinh tuyền là một cố gắng của Hội Thánh, được kêu gọi phải luôn luôn canh chừng, cho dù phải trả giá bằng những hy sinh và chiến đấu. Thực vậy, đức tin của Hội Thánh bị đe dọa không những bởi những kẻ khước từ sứ điệp Phúc Âm, mà còn bởi những người chỉ chấp nhận một phần của chân lý mạc khải và khước từ không muốn chia sẻ hoàn toàn tất cả gia sản đức tin của Hiền Thê Đức Kitô.
 
Cơn cám dỗ này đã xuất hiện ngay từ thuở khai nguyên của Hội Thánh và tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của Hội Thánh, xúi giục họ chỉ chấp nhận một phần của mặc khải, hoặc là giải thích Lời Chúa theo một kiểu cách hạn hẹp và chủ quan, phù hợp với tâm trạng của thời đại hay với những ước vọng tư riêng. Vì đã gắn bó hoàn toàn với Lời của Chúa, Đức Maria trở thành một mẫu gương đối với Giáo Hội về đức tin “trinh khiết vẹn toàn”, đón nhận tất cả chân lý mạc khải với tâm tình ngoan ngoãn và bền vững. Nhờ lời chuyển cầu liên lỉ, Đức Maria xin cho Hội Thánh được ánh sáng của đức cậy và ngọn lửa của đức ái, những nhân đức mà Người đã để lại một tấm gương vô bì khi còn sống tại dương thế.
 
Chú thích:
{1} Nên phân biệt đức khiết tịnh (castitas) buộc hết mọi người tùy theo bậc sống, và đức trinh khiết (virginitas), một đặc sủng được ban cho một ít người.
{2} “Virginaliter servat integram fidem, solidam spem, sinceram caritatem”.
 
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
(Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.)