13/07/2018
460
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria

Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997.

Đức Maria là gương mẫu cho việc phụng tự vì đã lắng nghe và tuân hành Lời Chúa, vì đã suy gẫm và chia sẻ vào các mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngoài ra, Đức Maria còn là mẫu gương cho việc cầu nguyện: Cuộc đời của Người diễn ra trong bầu khí cầu nguyện; Người nổi bật về sự táo bạo tín thác khi đến gần Chúa và về sự hiến dâng kết hợp với Thập Giá Chúa Kitô.
****
BÀI 62: MẪU GƯƠNG CHO HỘI THÁNH VỀ VIỆC THỜ PHƯỢNG CHÚA
 
1.- Trong Tông huấn Marialis Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã trình bày Đức Trinh Nữ Maria như là mẫu gương cho Hội Thánh trong việc thực hành phụng tự {1}. Lời khẳng định này ra như là một hệ luận của chân lý về việc Đức Maria là khuôn mẫu cho Dân Chúa trên đường nên thánh: “Trong lãnh vực này Đức Maria trở thành khuôn mẫu bởi vì Người là mẫu mực tuyệt vời của Hội Thánh trong hệ trật của đức tin, đức mến và của sự kết hiệp chặt chẽ với Đức Kitô, nghĩa là khuôn mẫu của những tâm tình nội tại mà Hội Thánh, Hiền Thê yêu dấu, kết hiệp chặt chẽ với Chúa của mình, khẩn cầu Đức Kitô và qua Đức Kitô mà dâng lên Thiên Chúa Cha việc thờ phượng” (số 16).
 
2.- Đấng mà vào lúc Truyền Tin đã bày tỏ sự ưng thuận hoàn toàn đối với chương trình của Thiên Chúa, trở thành một mẫu gương tuyệt vời cho hết mọi tín hữu về việc lắng nghe và tuân hành Lời của Chúa.
 
Khi đáp lại thiên sứ: “Xin hãy xảy ra cho tôi điều mà Ngài đã nói” (Lc 1,38) và bày tỏ sự mau mắn chu toàn ý Chúa một cách toàn hảo, Đức Maria đã đi vào chân phúc mà Chúa Giêsu đã công bố: “Phúc thay cho kẻ lắng nghe Lời Chúa và mang ra thực hành!” (Lc 11,28).
 
Với tâm tình này, kéo dài suốt cuộc đời, Đức Maria chỉ tỏ cho chúng ta con đường hoàng đạo lắng nghe Lời Chúa, là một giai đoạn quan trọng của việc thờ phượng và trở thành điển hình của phụng tự Kitô giáo. Gương mẫu của Đức Maria cho chúng ta hiểu rằng việc thờ phượng tiên vàn không nằm ở chỗ phát biểu những tư tưởng và tâm tình của con người, cho bằng đặt mình trong tư thế lắng nghe Lời Chúa để mà hiểu biết, thấm nhiễm và mang ra thực hành trong cuộc sống.
 
3.- Mỗi buổi cử hành Phụng Vụ là một cuộc tưởng nhớ mầu nhiệm Đức Kitô trong việc cứu chuộc toàn thể nhân loại, và nhằm cổ võ sự tham gia bản thân của các tín hữu vào mầu nhiệm Vượt Qua, được diễn tả lại qua các cử chỉ và ngôn từ của nghi thức.
 
Đức Maria đã là chứng tá của những biến cố cứu độ diễn ra trong lịch sử, với cao điểm là cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô, và Người đã lưu giữ “tất cả những điều đó và suy gẫm trong con tim” (Lc 2,19).
 
Đức Maria không những có mặt ở các biến cố, nhưng Người còn cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu đậm của chúng, và cố gắng với tất cả tâm hồn, gắn bó với những gì đã được diễn ra cách huyền nhiệm. Do đó, Đức Maria đã trở thành khuôn mẫu cao vời của việc tham gia bản thân vào các mầu nhiệm thánh. Người dẫn dắt Hội Thánh trong việc suy niệm mầu nhiệm được cử hành và trong việc tham gia vào biến cố cứu rỗi, cổ võ nơi các tín hữu lòng ước ao được tham gia với Đức Kitô vào việc cứu rỗi nhân loại bằng cách cộng tác với sự hiến dâng đời sống của mình.
 
4.- Ngoài ra, Đức Maria trở nên khuôn mẫu cho Hội Thánh về sự cầu nguyện {2}. Có lẽ Đức Maria đang chú ý cầu nguyện khi thiên sứ Gabriel vào nhà Nadarét và chào Người. Khung cảnh cầu nguyện chắc hẳn đã nâng đỡ Đức Trinh Nữ trong việc đáp lại lời của thiên sứ và gắn bó với Mầu nhiệm Nhập Thể.
 
Trong quang cảnh truyền tin, các họa sĩ hầu như luôn luôn diễn tả Đức Maria trong tư thế cầu nguyện, trong số đó chúng ta nhớ tới Beato Angelico {3}. Họ đã chỉ dạy cho Hội Thánh và mỗi người tín hữu rằng khung cảnh của việc thờ phượng phải là khung cảnh cầu nguyện.
 
Chúng ta cũng có thể thêm rằng đối với toàn thể Dân Chúa, Đức Maria trở nên mẫu mực cho hết mọi hình thái của cuộc sống cầu nguyện {4}. Cách riêng, Người dạy cho các Kitô hữu phải hướng về Thiên Chúa như thế nào để khẩn cầu sự cứu giúp và nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
 
Lời khẩn nài từ mẫu của Người tại tiệc cưới Cana và sự hiện diện của Người tại nhà Tiệc Ly bên cạnh các Tông Đồ đang cầu nguyện mong chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống gợi ý rằng lời cầu xin là một hình thức căn bản của việc hợp tác vào sự phát triển công trình Cứu Chuộc trong thế giới. Theo gương của Người, Hội Thánh học cách kêu xin một cách táo bạo, và bền bỉ trong việc khẩn cầu, và nhất là biết cầu xin hồng ân Chúa Thánh Thần (xc. Lc 11,13).
 
5.- Hơn thế nữa, Đức Maria đối với Giáo Hội cũng là khuôn mẫu của việc quảng đại tham gia vào hy lễ. Khi tiến dâng Đức Giêsu vào Đền Thờ và nhất là dưới chân Thập Tự, Đức Maria đã hoàn tất việc trao hiến bản thân để kết hiệp với tư cách là bà mẹ vào những đau khổ và thử thách của Con mình. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các cuộc cử hành Thánh Thể, “Đức Trinh Nữ dâng hiến” (Marialis Cultus, 20) khuyến khích các Kitô hữu hãy “tiến dâng những hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1 Pr 2,5).
 
Chú thích:
{1} Cultus: phụng tự, việc thờ phượng.
{2} Xem thêm sách GLCG số 2617-2619: Sự cầu nguyện của Trinh Nữ Maria.
{3} Linh mục tu sĩ Dòng Đaminh (1387-1455), được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 30.10.1984.
{4} Về những hình thái cầu nguyện, xem sách GLCG số 2626-2643: chúc tụng, thờ lạy, cầu xin, chuyển cầu, cảm tạ, ngợi khen.
 
Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
(Bản dịch tiếng Việt của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP.)