20 Mầu nhiệm Kinh Mân Côi - NĂM SỰ MỪNG

Chỉ mục bài viết
20 Mầu nhiệm Kinh Mân Côi
NĂM SỰ VUI
Mầu nhiệm 1
Mầu nhiệm 2
Mầu nhiệm 3
Mầu nhiệm 4
Mầu nhiệm 5
NĂM SỰ SÁNG
Mầu nhiệm 1
Mầu nhiệm 2
Mầu nhiệm 3
Mầu nhiệm 4
Mầu nhiệm 5
NĂM SỰ THƯƠNG
Mầu nhiệm 1
Mầu nhiệm 2
Mầu nhiệm 3
Mầu nhiệm 4
Mầu nhiệm 5
NĂM SỰ MỪNG
Mầu nhiệm 1
Mầu nhiệm 2
Mầu nhiệm 3
Mầu nhiệm 4
Mầu nhiệm 5
Tất cả các trang

 

NĂM SỰ MỪNG

Lời dẫn vào suy niệm

Kính thưa anh chị em!

Trong giờ suy niệm này, chúng ta cùng xin Đức Mẹ Maria đến trợ giúp; để qua Mẹ, nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta biết ca ngợi, chúc tụng và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Chuỗi Mân Côi là lời kinh đơn giản mà chúng ta có thể đọc và suy ngắm bất cứ khi nào. Kinh Mân Côi còn được ví như bản Tin Mừng thu gọn. Chúng ta đọc kinh Mân Côi để suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu theo gương Đức Maria.

Trong năm mầu nhiệm thương, chúng ta cùng nhau suy niệm về con đường thập giá của Đức Ki-tô. Đó chính là con đường tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giê-su đã gánh vác lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, chịu khổ hình, chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá để giải phóng chúng ta khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết đời đời. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau suy ngắm những chiến công hiển hách của Người vì Người đã tiêu diệt sự chết và sống lại vinh quang.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm năm mầu nhiệm mừng để reo mừng chiến công oai hùng của Chúa Giê-su và xin Chúa ban đức tin-cậy-mến, ơn khôn ngoan và lòng dũng cảm hầu cảm nghiệm những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy mà hăng say loan báo Tin Mừng phục sinh của Chúa để hy vọng sẽ được theo chân Chúa và Mẹ Maria về hưởng hạnh phúc trên quê trời. 
          LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
                NĂM SỰ VUI
               NĂM SỰ SÁNG
            NĂM SỰ THƯƠNG
             NĂM SỰ MỪNG


xay nha Thiên Ân là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực xây dựng, thiet ke nha dep uy tín, chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm

Kênh Giáo Dục - website giao duc hàng đầu Việt Nam.