Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
          LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
                NĂM SỰ VUI
               NĂM SỰ SÁNG
            NĂM SỰ THƯƠNG
             NĂM SỰ MỪNG


*** kinh mân côi sống *** *** tháng 04 năm 2014 ***

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Mỗi ngày một mầu nhiệm. Chọn ngày với số tương ứng!

** tuyển tập thánh ca **

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

** LẦN HẠT TRONG TUẦN **

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 0. MAGNIFICAT
1. CHÚA NHẬT
2. THỨ HAI
3. THỨ BA
4. THỨ TƯ
5. THỨ NĂM
6. THỨ SÁU
7. THỨ BẢY

* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN *
xay nha Thiên Ân là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực xây dựng, thiet ke nha dep uy tín, chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm

Kênh Giáo Dục - website giao duc hàng đầu Việt Nam.