Thông Điệp
Thông Điệp "Tháng Năm" / 3320 / Huấn Quyền
BBT: Tháng Hoa năm nay thật đặc biệt vì nằm trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017). Nhớ lại biến cố này là nhớ lại lời mời gọi của Đức Mẹ: ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và siêng năng lần hạt ...
Tông Thư "Diuturni Temporis" Của Đức Giáo Hoàng Leo XIII Về Kinh Mân Côi
Tông Thư
/ 742 / Huấn Quyền
DIUTURNI TEMPORIS Tông thư của Đức giáo hoàng Leo XIII về Kinh Mân Côi   Gửi anh em đáng kính: Thượng phụ, Tổng giám mục, Giám mục và Bản quyền Địa phương có mối hoà bình và hiệp thông với Toà Thánh.   Chúc anh em đáng kính sức khoẻ ...
Tông Thư Kinh Mân Côi Của Đức Trinh Nữ Maria - Rosarium Virginis Mariae
Tông Thư Kinh Mân Côi Của Đức Trinh Nữ Maria - Rosarium Virginis Mariae
/ 2555 / Huấn Quyền
TÔNG THƯ KINH MÂN CÔI ĐỨC TRINH NỮ MARIA CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II GỬI CÁC GIÁM MỤC, CÁC GIÁO SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU VỀ KINH MÂN CÔI RẤT THÁNH   DẪN NHẬP   1. Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, nhờ Thánh Thần ...
Tông Huấn "Tháng Mười" (Recurrens Mensis October)
Tông Huấn
/ 2961 / Huấn Quyền
Tông huấn “Recurrens Mensis Obtober” được ban hành để kỷ niệm 400 năm công bố tông sắc “Consueverunt Romani”, một tông thư của Đức giáo hoàng Piô V. Trong tông thư này, Đức giáo hoàng Piô V đã giải thích và ấn định hình thức truyền thống của Kinh ...
Thông Điệp "Vi È Ben Noto" Của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII Về Kinh Mân Côi Và Đời Sống Công Cộng
Thông Điệp
/ 1445 / Huấn Quyền
Trong tương lai, chúng tôi sẽ cho chuyển ngữ sang tiếng Việt, để quý vị có thể hiểu được tầm quan trọng của Kinh Mân Côi đối với đời sống chung. Thông điệp đã được ban hành cách đây hơn 100 năm, nhưng giá trị của nó thì vẫn mới mẻ. Tại sao? Bởi vì, ...
Tông Huấn Marialis CulTus Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
Tông Huấn Marialis CulTus Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
/ 4638 / Huấn Quyền
Công bố Tông huấn và giới thiệu Tông huấn Ngày 22.03.1974, ÐTC Phaolô VI cho công bố Tông Huấn "Marialis Cultus" (về việc tôn kính Ðức Maria trong Giáo Hội). Văn kiện này đã gây ngạc nhiên nhiều người. Lý do ban hành Tông Huấn: Ngày 20.04.1970, tại ...
Thông Điệp Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh, Việc Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội
Thông Điệp Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh, Việc Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội
/ 3459 / Huấn Quyền
Thông điệp GRATA RECORDATIO của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu nguyện cho Hội Thánh, Sứ Vụ Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội. Ngày 26 tháng 9 năm 1959 Gửi Anh Em khả kính: Thượng phụ, Hồng y, Tổng Giám ...
Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi
Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi
/ 2852 / Huấn Quyền
 Thông điệp AUGUSTISSIMAE VIRGINIS MARIAE của Đức giáo hoàng Leo XIII về HỘI MÂN CÔI   Gửi anh em đáng kính: Thượng phụ, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, và Bản quyền sở tại có mối hoà bình và hiệp thông với Toà ...