Thông Điệp
Thông Điệp "Tháng Năm" / 1421 / Huấn Quyền
BBT: Chúng ta đang ở trong một thế giới đầy biến động: đang có một cuộc chạy đua vũ trang. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Biển Đông... và nhiều nơi trên thế giới đang nóng lên. Đọc lại thông điệp MENSE MAIO của ĐGH Phaolô VI trong dịp này là ...
Tông Huấn "Tháng Mười" (Recurrens Mensis October)
Tông Huấn
/ 1382 / Huấn Quyền
Tông huấn “Recurrens Mensis Obtober” được ban hành để kỷ niệm 400 năm công bố tông sắc “Consueverunt Romani”, một tông thư của Đức giáo hoàng Piô V. Trong tông thư này, Đức giáo hoàng Piô V đã giải thích và ấn định hình thức truyền thống của Kinh ...
Tông Huấn Marialis CulTus Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
Tông Huấn Marialis CulTus Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
/ 1805 / Huấn Quyền
Công bố Tông huấn và giới thiệu Tông huấn Ngày 22.03.1974, ÐTC Phaolô VI cho công bố Tông Huấn "Marialis Cultus" (về việc tôn kính Ðức Maria trong Giáo Hội). Văn kiện này đã gây ngạc nhiên nhiều người. Lý do ban hành Tông Huấn: Ngày 20.04.1970, tại ...
Thông Điệp Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh, Việc Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội
Thông Điệp Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh, Việc Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội
/ 1652 / Huấn Quyền
Thông điệp GRATA RECORDATIO của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII Về Kinh Mân Côi: Lời Cầu nguyện cho Hội Thánh, Sứ Vụ Truyền Giáo, Những Vấn Đề Quốc Tế Và Xã Hội. Ngày 26 tháng 9 năm 1959 Gửi Anh Em khả kính: Thượng phụ, Hồng y, Tổng Giám ...
Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi
Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi
/ 1360 / Huấn Quyền
 Thông điệp AUGUSTISSIMAE VIRGINIS MARIAE của Đức giáo hoàng Leo XIII về HỘI MÂN CÔI   Gửi anh em đáng kính: Thượng phụ, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, và Bản quyền sở tại có mối hoà bình và hiệp thông với Toà ...