17/08/2015
1998
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Mừng
 

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. 


Năm Sự Mừng - Ngắm Tắt