15/08/2015
3722
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Thương
 

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.


Năm Sự Thương - Ngắm Tắt