Ngày 23 - Tháng Mân Côi
Ngày 23 - Tháng Mân Côi / 2280 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 23 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 22 - Tháng Mân Côi
Ngày 22 - Tháng Mân Côi
/ 1987 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 22 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 21 - Tháng Mân Côi
Ngày 21 - Tháng Mân Côi
/ 2070 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 21 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 11
Lời Hay Ý Đẹp Về Kinh Mân Côi - Số Tháng 11
/ 1494 / Ý Nghĩa
  LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI - SỐ   THÁNG 11 Tuyển tập những lời hay ý đẹp của các nhân vật nổi tiếng và có thế giá trong Hội Thánh về Kinh OosMân Côi. Mỗi tháng 1 số, và mỗi ngày 1 câu hoặc một đoạn. Hãy đọc để biết được ý ...
Ngày 20 - Tháng Mân Côi
Ngày 20 - Tháng Mân Côi
/ 2082 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 20 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 20.10.2018
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 20.10.2018
/ 145 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 20.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 19 - Tháng Mân Côi
Ngày 19 - Tháng Mân Côi
/ 2146 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 19 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 18 - Tháng Mân Côi
Ngày 18 - Tháng Mân Côi
/ 2061 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 18 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 11 Năm 2018
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 11 Năm 2018
/ 10548 / Nội San
Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6.    ...
Ngày 17 - Tháng Mân Côi
Ngày 17 - Tháng Mân Côi
/ 2065 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 17 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 16 - Tháng Mân Côi
Ngày 16 - Tháng Mân Côi
/ 2129 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 16 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 15 - Tháng Mân Côi
Ngày 15 - Tháng Mân Côi
/ 2114 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 15 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 14 - Tháng Mân Côi
Ngày 14 - Tháng Mân Côi
/ 1979 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 14 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 13 - Tháng Mân Côi
Ngày 13 - Tháng Mân Côi
/ 2158 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 13 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 13.10.2018
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 13.10.2018
/ 177 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 13.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 12 - Tháng Mân Côi
Ngày 12 - Tháng Mân Côi
/ 2006 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 12 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 11 - Tháng Mân Côi
Ngày 11 - Tháng Mân Côi
/ 2139 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 11 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 10 - Tháng Mân Côi
Ngày 10 - Tháng Mân Côi
/ 2118 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 10 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...