Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Chúa Nhật
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Chúa Nhật / 80734 / Kinh Tối
Kinh Nguyện Buổi Tối Tối CHÚA NHẬT Kính Mừng Đức Kitô Phục Sinh Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo Hội và tất cả các nhu cầu – sứ vụ của Giáo Hội, Cầu cho con người và những nhu cầu của con người Cầu cho các linh hồn trong luyện ngục...   1. ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy
/ 36738 / Kinh Tối
Kinh Nguyện Buổi Tối Tối Thứ BẢY Kính Nhớ Đức Mẹ Maria Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Ý cầu nguyện: Cầu cho những người làm mẹ, cô dâu, chị em... những người đang mang nặng đẻ đau, những người đang hiếm muộn, thanh thiếu nữ... 1. Làm Dấu ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Sáu
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Sáu
/ 42492 / Kinh Tối
Kinh Nguyện Buổi Tối Tối Thứ SÁU Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang gặp đau khổ, nghèo khổ, bệnh tật, cùng quẫn, tù tội oan khiên, bị đàn áp... 1. Làm Dấu Thánh ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Năm
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Năm
/ 43004 / Kinh Tối
Kinh Nguyện Buổi Tối Tối Thứ NĂM Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ Cho ơn gọi dâng hiến... 1. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen. 2. Đọc ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Tư
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Tư
/ 42240 / Kinh Tối
Kinh Nguyện Buổi Tối Tối Thứ TƯ Kính Thánh Cả Giuse Ý cầu nguyện: Cầu cho giới gia trưởng, cầu cho gia đình   1. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen. 2. Đọc Kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần a. Kinh ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Ba
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Ba
/ 38972 / Kinh Tối
Kinh Nguyện Buổi Tối Tối Thứ Ba Ý cầu nguyện: Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   1. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen. 2. Đọc Kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần a. Kinh Đức Chúa Thánh ...
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Hai
Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Hai
/ 44080 / Kinh Tối
Kinh Nguyện Buổi Tối Tối Thứ Hai Ý cầu nguyện: 1. Kính Đức Chúa Thánh Thần 2. Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời   1. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen. 2. Đọc Kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa ...