30/08/2015
59812
Kinh Nguyện Buổi Tối

Tối CHÚA NHẬT

Kính Mừng Đức Kitô Phục Sinh
Ý cầu nguyện:
Cầu cho Giáo Hội và tất cả các nhu cầu – sứ vụ của Giáo Hội,
Cầu cho con người và những nhu cầu của con người
Cầu cho các linh hồn trong luyện ngục...
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

2. Đọc Kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
a. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

b. Hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp, ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

3. Kinh Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

4. Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa (con), Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

5. Kinh Tin
Lạy Chúa (con), con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

6. Kinh Cậy
 Lạy Chúa (con), con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

7. Kinh Kính Mến
 Lạy Chúa (con), con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
8. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

9. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).

10. Lời Chúa (chọn Tin Mừng theo ngày):
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh... (Suy Niệm và Cầu Nguyện).

11. Lần hạt (tuỳ hoàn cảnh và thời gian để lần hạt: 1 chục,... 5 chục)
Mầu Nhiệm Mừng

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.
- Hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ và nói : “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”. (Lc 1,38).
Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ Hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lên trời.
- “Đang khi chúc lành cho các môn đệ. Đức Giêsu rời khỏi các ông, và được đem lên trời”. (Lc 24,51).
 Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

Thứ Ba thì ngắm : Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
- “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho”. (Cv 2,4).
Suy gẫm : Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ Bốn thì ngắm : Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.
- “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,50).
Suy gẫm : Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ Năm thì ngắm : Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời.
- “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. (Lc 2,46).
Suy gẫm : Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta, được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

12. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

13. Lời nguyện tối Chúa Nhật
Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện/ hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh/ xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác/ được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa./ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

14. Cầu cho Giáo Hội
Cầu cho Đức Giáo Hoàng...
Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vận mạng con người/ vừa lấy tình Cha mà trông nom gìn giữ./ Xin ghé mắt nhân từ nhìn tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha..., mà Chúa đã đặt làm mục tử của Hội Thánh./ Xin cho Người biết dùng lời nói và việc làm, mà hướng dẫn đoàn chiên Chúa đã giao phó, để mục tử cùng với đoàn chiên được chung hưởng hạnh phúc muôn đời./ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Cầu cho Giám mục giáo phận
Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa, và đã chọn các Tông Đồ để hướng dẫn chỉ huy./ Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị các Thánh Tông Đồ, là Đức giám mục.../ mà Chúa đã đặt làm Giám mục chúng con./ Xin ban cho các Ngài thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện, để các Ngài lãnh đạo Hội Thánh chúng con./ Nhờ đó, trong thế giới hôm nay/ Hội Thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời./ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Cầu cho Cha Sở (và Cha Phó)
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho toàn thể dân Chúa tham dự vào chức Tư tế của Đức Kitô/ Chúa cũng đã giao cho một số người được nhân danh Chúa mà giảng dậy, hướng dẫn, và thánh hoá Cộng đòan./ Xin ban cho Cha Sở (và Cha Phó) của chúng con, được luôn trung thành với sứ mạng/ ước gì việc các Ngài phục vụ anh em, cũng như chính cuộc đời Linh mục của các Ngài, vừa nên hữu ích cho tha nhân, vừa góp phần làm vinh danh Chúa./ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Cầu cho Các Tu Sĩ nam nữ
Lạy Chúa, Chúa đã đặt trong lòng nhiều Kitô hữu, niềm khát vọng hiến dâng cuộc đời cho Chúa/ và cũng chính Chúa đã ban cho họ những năng lực cần thiết, giúp họ đáp lại lời Chúa mời gọi/ Chúa kêu mời họ chỉ tìm kiếm nước Chúa mà thôi, thì xin hướng dẫn họ trên đường về với Chúa./ Xin cho họ biết từ bỏ chính mình, luôn ra công gắng sức bước theo Chúa Kitô nghèo khó và khiêm nhường, để xả thân phụng sự Chúa và phục vụ anh em/ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

15. Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.
Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn (linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn...) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

16. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

17. Kinh Trông Cậy
 Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

18. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
- Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
- Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
- Cầu cho chúng con.
* Nữ Vương ban sự bình an.
* Thánh Giuse.
* Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

19. Kinh Chúc Lành
Xướng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng giáng phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Đáp: Amen.

20. Làm dấu Thánh Giá kết thúc
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá,
xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250