Chúa Nhật / 1742
Thứ Bảy / 1483
Thứ Sáu / 2360
Thứ Năm / 1906
Thứ Tư / 2095
Thứ Ba / 1609
Thứ Hai / 2266