Chúa Nhật / 2691
Thứ Bảy / 2229
Thứ Sáu / 2640
Thứ Năm / 2605
Thứ Tư / 2754
Thứ Ba / 2382
Thứ Hai / 3552