Chúa Nhật / 2193
Thứ Bảy / 1862
Thứ Sáu / 1973
Thứ Năm / 2241
Thứ Tư / 1988
Thứ Ba / 1962
Thứ Hai / 2493