Ngày 20 Tháng 03 - Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Trên Hết Các Kẻ Đồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 20 Tháng 03 - Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Trên Hết Các Kẻ Đồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con / 1807 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   XIN VÂNG (LM. MI TRẦM)   1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin ...
Ngày 19 Tháng 03 - Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 19 Tháng 03 - Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời. Cầu Cho Chúng Con
/ 2778 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CA DAO MẸ DỊU HIỀN   ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.   1. Ði trong ân ...
Ngày 18 Tháng 03 - Rất Thánh Ðức Bà Maria. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 18 Tháng 03 - Rất Thánh Ðức Bà Maria. Cầu Cho Chúng Con
/ 2962 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG   1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. ÐK. Mẹ ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 21: Vô Nhiễm Nguyên Tội
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 21: Vô Nhiễm Nguyên Tội
/ 108 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Bài huấn giáo hôm nay xét tới nền tảng ...
Ngày 17 Tháng 03 - Nữ Vương Các Gia Đình. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 17 Tháng 03 - Nữ Vương Các Gia Đình. Cầu Cho Chúng Con
/ 1907 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   KÌA AI   1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân chuyên.   2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ ...
Ngày 16 Tháng 03 - Nữ Vương Ban Sự Bằng An. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 16 Tháng 03 - Nữ Vương Ban Sự Bằng An. Cầu Cho Chúng Con
/ 1985 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG     ÐK. Như một vần trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lunh linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đoá hồng khoe màu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong tình Người. Maria Trinh Vương mến ...
Ngày 15 Tháng 03 - Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 15 Tháng 03 - Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. Cầu Cho Chúng Con
/ 2191 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG     ÐK. Như một vần trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lunh linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đoá hồng khoe màu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong tình Người. Maria Trinh Vương mến ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 20: Đức Maria Hoàn Toàn Thánh Thiện
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 20: Đức Maria Hoàn Toàn Thánh Thiện
/ 122 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Tiếp tục chú giải lời thiên sứ chào ...
Ngày 14 Tháng 03 - Nữ Vương Linh Hồn Và Xác Lên Trời. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 14 Tháng 03 - Nữ Vương Linh Hồn Và Xác Lên Trời. Cầu Cho Chúng Con
/ 2008 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   ÐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ     ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.     1. Từ nay ...
Ngày 13 Tháng 03- Nữ Vương Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 13 Tháng 03- Nữ Vương Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông. Cầu Cho Chúng Con
/ 2239 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ AVE MARIA, DÂNG LỜI CHÀO MẸ 1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ...
Ngày 12 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Nam Cùng Các Thánh Nữ. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 12 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Nam Cùng Các Thánh Nữ. Cầu Cho Chúng Con
/ 2362 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ MẸ CHÚA VINH QUANG   ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 19: Người Đầy Ơn Phúc
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 19: Người Đầy Ơn Phúc
/ 115 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Thiên sứ chào Đức Maria là ...
Ngày 11 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Ðồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 11 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Ðồng Trinh. Cầu Cho Chúng Con
/ 2821 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG 1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.   ÐK. Mẹ Maria! ...
​Ngày 10 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Hiển Tu. Cầu Cho Chúng Con
​Ngày 10 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Hiển Tu. Cầu Cho Chúng Con
/ 2178 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   CHÚT TÌNH CON THƠ     1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.     ÐK. Mẹ nguồn cậy trông ...
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 18: Thiếu Nữ Sion Mới
Huấn Giáo Về Mẹ Maria - Bài 18: Thiếu Nữ Sion Mới
/ 141 / Hiểu Biết Mẹ
Những Huấn Giáo Của Đức Gioan Phaolô II Về Đức Maria Lời người chuyển ngữ: Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành 70 bài huấn giáo để nói về Đức Maria, kéo dài từ ngày 07.09.1995 đến ngày 13.11.1997. Từ bài hôm nay, Đức Thánh Cha bước sang ...
Ngày 09 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Tử Vì Đạo. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 09 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Tử Vì Đạo. Cầu Cho Chúng Con
/ 2300 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG     1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.     ÐK. Mẹ nguồn cậy trông ...
Ngày 08 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 08 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ. Cầu Cho Chúng Con
/ 2386 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   KÌA BÀ NÀO     ÐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận, Bà là ai     1. Bà là ...
Ngày 07 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Tiên Tri. Cầu Cho Chúng Con
Ngày 07 Tháng 03 - Nữ Vương Các Thánh Tiên Tri. Cầu Cho Chúng Con
/ 2300 / Yêu Mến Mẹ
HÁT VỀ MẸ   HOA MÂN CÔI   ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.   1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng ...