22/09/2015
4432Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.