25/08/2016
1860
Chúa Không Lầm (Lm Kim Long)

1.
Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con 

Dù lời Ngài con không giữ trọn 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Rằng thân con bởi tro bụi 
Và được cưu mang trong tội lỗi. 

ĐK: Nhưng lòng Chúa quá bao la 
Dù cho bao phen con yếu đuối 
Thành tâm xin ăn năn thống hối 
Là Ngài lại thứ tha. 


2.
Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh 

Để rồi nhìn con không đáp tình 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Còn mang thân thể nặng nề 
Là còn luôn mê mãi trần thế. 

3.
Chúa không lầm, khi Ngài gọi con theo 

Dù đời dạt trôi như cánh bèo 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Một khi hơi thở chưa tàn 
Là đời chưa qua khỏi sầu oán. 

4.
Chúa không lầm, khi Ngài dìu con lên 

Dù rằng đời con bao thấp hèn 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Nhiều khi con chẳng trung thành 
Là vì con đâu phải thần thánh. 

5. 
Chúa không lầm, khi Ngài dạy con yêu 
Dù đường tình con oan trái nhiều 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Từng giây rung cảm trong lòng 
Là từng giây hơi thở rực nóng.


ĐỂ NGHE:

ĐỂ XEM VÀ HÁT - KARAOKE:

114.864864865135.135135135250