Người Say Yêu Thánh Thể - 31: Tận Hiến Cho Đức Mẹ Thánh Thể
Người Say Yêu Thánh Thể - 31: Tận Hiến Cho Đức Mẹ Thánh Thể / 436 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 31: Tận Hiến Cho Đức Mẹ Thánh Thể   1. Lạy Mẹ của bí tích cực thánh, vào lúc kết thúc tháng xinh đẹp mà chúng con dâng kính Mẹ đây, sau khi đã suy ngắm về hành vi thờ phượng và phục vụ rất trọn hảo cao cả ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 30: Cuộc Khải Thắng Của Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 30: Cuộc Khải Thắng Của Đức Maria
/ 372 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 30: Cuộc Khải Thắng Của Đức Maria   1. Vào ngày về trời vinh hiển, Đức Maria đã nhận lãnh triều thiên của tất cả mọi ân sủng. Thực sự, chúng ta phải nên vui mừng, vì dù Mẹ đã được cất đi khỏi chúng ta, chúng ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 29: Nữ Tì Hoàn Hảo Của Bí Tích Cực Thánh
Người Say Yêu Thánh Thể - 29: Nữ Tì Hoàn Hảo Của Bí Tích Cực Thánh
/ 378 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 29: Nữ Tì Hoàn Hảo Của Bí Tích Cực Thánh   1. "Ecce ancilla Domini! – Này tôi là nữ tì Chúa!" Câu đó được Đức Maria thốt lên; và toàn thể cuộc đời Mẹ đã trôi qua trong việc phục vụ Chúa một cách hoàn hảo nhất. ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 28: Đời Sống Kết Hợp Của Đức Maria Với Chúa Giêsu
Người Say Yêu Thánh Thể - 28: Đời Sống Kết Hợp Của Đức Maria Với Chúa Giêsu
/ 400 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 28: Đời Sống Kết Hợp Của Đức Maria Với Chúa Giêsu   1. Đức Maria sống trong phép Thánh Thể. Ai yêu thật thì nghĩ tưởng, ước muốn, hành động, vui sướng hoặc buồn đau trong người mình yêu; người yêu là trung tâm ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 27: Thánh Thể, Trung Tâm Đời Sống Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 27: Thánh Thể, Trung Tâm Đời Sống Đức Maria
/ 342 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 27: Thánh Thể, Trung Tâm Đời Sống Đức Maria   1. Đức Maria chia sẻ đời sống Thánh Thể của Chúa Giêsu. Tình yêu ước muốn chung sống với người yêu. Ở Bêlem và ở Nazareth, Đức Maria đã sống đời sống ẩn dật khó ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 26: Lang Quân Thần Linh Và Vua Các Tâm Hồn
Người Say Yêu Thánh Thể - 26: Lang Quân Thần Linh Và Vua Các Tâm Hồn
/ 333 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 26: Lang Quân Thần Linh Và Vua Các Tâm Hồn   1. Trong việc tôn thờ của Mẹ, Mẹ Maria nhắm đến việc tôn vinh tất cả những trạng thái khác nhau của Chúa Giêsu, đến việc tán tụng Ngài dưới những tước hiệu mến ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 25: Việc Tông Đồ Của Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 25: Việc Tông Đồ Của Đức Maria
/ 355 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 25: Việc Tông Đồ Của Đức Maria   1. Linh hồn sống bằng Thánh Thể, trước bất cứ việc gì khác, phải miệt mài quan tâm đến những lợi ích của bí tích đáng tôn thờ này. Mà điều trước hết và thân thương nhất trong ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 24: Việc Cầu Nguyện Tôn Thờ Của Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 24: Việc Cầu Nguyện Tôn Thờ Của Đức Maria
/ 510 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 24: Việc Cầu Nguyện Tôn Thờ Của Đức Maria   1. Đức Maria đã hiến mình tuyệt đối cho vinh quang Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ biết rằng ý muốn của Cha hằng hữu là làm cho mọi người nhận biết, yêu mến và phục vụ ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 23: Đức Maria Tôn Thờ Phạt Tạ
Người Say Yêu Thánh Thể - 23: Đức Maria Tôn Thờ Phạt Tạ
/ 420 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 23: Đức Maria Tôn Thờ Phạt Tạ   1. Đức Maria đã tôn thờ Con rất yêu dấu của Mẹ trong tính chất của Ngài là của lễ sát tế liên lỉ trên bàn thờ, không ngừng nài xin ân sủng và lòng thương xót cho các tội nhân, ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 22: Đức Maria Chiêm Ngưỡng Thánh Thể
Người Say Yêu Thánh Thể - 22: Đức Maria Chiêm Ngưỡng Thánh Thể
/ 396 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 22: Đức Maria Chiêm Ngưỡng Thánh Thể   1. Tự nhiên là việc chiêm ngưỡng đi theo sau việc tôn thờ và tạ ơn, trong khi, nó cũng đồng thời nuôi dưỡng và hoàn hảo hoá hai việc kia. Chiêm ngưỡng Thánh Thể là nghiền ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 21: Sự Tôn Thờ Tạ Ơn Của Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 21: Sự Tôn Thờ Tạ Ơn Của Đức Maria
/ 392 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 21: Sự Tôn Thờ Tạ Ơn Của Đức Maria   1. Đức Maria đã thêm tâm tình tạ ơn vào hành vi đức tin khiêm nhường, và vào việc tôn thờ của niềm tự hủy thẳm sâu. Sau khi trí khôn không còn nghĩ gì đến tất cả phẩm tước ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 20: Sự Tôn Thờ Đầy Đức Tin Và Cung Kính Của Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 20: Sự Tôn Thờ Đầy Đức Tin Và Cung Kính Của Đức Maria
/ 364 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 20: Sự Tôn Thờ Đầy Đức Tin Và Cung Kính Của Đức Maria   1. Biết bao điều có thể nói về đời sống tôn thờ của Đức Maria trong nhà Tiệc ly! Hai mươi năm trôi qua trong nơi thánh mà Chúa Giêsu đã lập phép Thánh ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 19: Đời Sống Tôn Thờ Kết Hợp Với Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 19: Đời Sống Tôn Thờ Kết Hợp Với Đức Maria
/ 464 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 19: Đời Sống Tôn Thờ Kết Hợp Với Đức Maria   1. Khi chú ý cân nhắc những lý do xui khiến Chúa Giêsu để Mẹ Ngài lại cho chúng ta và chịu chia ly với Mẹ, tôi thấy dường như Ngài hành động như thế chỉ vì Ngài ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 18: Đức Mẹ Nhà Tiệc Ly
Người Say Yêu Thánh Thể - 18: Đức Mẹ Nhà Tiệc Ly
/ 391 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 18: Đức Mẹ Nhà Tiệc Ly   Chúng ta hãy theo Mẹ đến nhà Tiệc ly, và lắng nghe những bài học mà Mẹ sẽ dạy chúng ta ở đó, những bài học mà Mẹ đã tiếp thu từ người Con thần linh của Mẹ, người mà Mẹ đã đàm đạo đêm ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 17: Đức Maria, Bà Giáo Nơi Nhà Tiệc Ly
Người Say Yêu Thánh Thể - 17: Đức Maria, Bà Giáo Nơi Nhà Tiệc Ly
/ 386 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 17: Đức Maria, Bà Giáo Nơi Nhà Tiệc Ly   1. "Hỡi người môn đệ, này là mẹ con!" Khi Đức Maria nghe những lời này từ đôi môi người Con đang hấp hối của Mẹ, những lời mang rất nhiều ý nghĩa đối với chúng ta, thì ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 16: Đức Maria, Mẹ Chúng Ta Trong Nhà Tiệc Ly
Người Say Yêu Thánh Thể - 16: Đức Maria, Mẹ Chúng Ta Trong Nhà Tiệc Ly
/ 385 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 16: Đức Maria, Mẹ Chúng Ta Trong Nhà Tiệc Ly   1. Mối bận tâm hàng đầu của chúng ta phải là hết sức cung kính tôn vinh đời sống của Đức Maria trong nhà Tiệc ly, hầu say mê phục vụ và làm vinh danh Thánh Thể. ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 15: Đức Maria Sau Ngày Phục Sinh
Người Say Yêu Thánh Thể - 15: Đức Maria Sau Ngày Phục Sinh
/ 404 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 15: Đức Maria Sau Ngày Phục Sinh   1. Đức Maria đã chịu đau khổ trong sự kết hợp với Con Mẹ chịu chết trên thánh giá thể nào, thì Mẹ cũng tham phần vào niềm vui và hạnh phúc của Ngài sau khi Ngài phục sinh ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 14: Lòng Thương Cảm Của Đức Maria
Người Say Yêu Thánh Thể - 14: Lòng Thương Cảm Của Đức Maria
/ 397 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 14: Lòng Thương Cảm Của Đức Maria 1. Đức Maria không có tội nguyên tổ cũng không có tội riêng phải chuộc đền. Thiên Chúa không chất trên Mẹ gánh nặng tội lỗi bất chính của chúng ta như đã chất trên Chúa Giêsu. Vậy ...